• Tartalom
Oldalmenü

1426/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

COVID–19 vakcina Montenegró részére történő adományozásáról

2021.07.02.

A Kormány, figyelemmel a koronavírus-világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre,

1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 200 000 adag Sinopharm SARS-CoV-2 vakcina (Vero Cell), inaktivált oltóanyag (a továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes tulajdonba adásáról Montenegró részére;

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával – gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a kapcsolatot Montenegró kijelölt képviselőjével, ezt követően – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2. pont szerint rendelkezésre bocsátott vagyonelemek 1. pont szerinti átadásának végrehajtásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal