• Tartalom

1434/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

1434/2021. (VII. 2.) Korm. határozat

települési önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatásáról, helyi önkormányzatot érintő kormányhatározat módosításáról

2021.07.03.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 28. Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatai címmel és az 1. melléklet szerinti alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a települési önkormányzatok támogatása érdekében – elrendeli

ba) a Kvtv. 1. melléklet XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport terhére 220 000 000 forint,

bb) a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére 460 622 500 forint

egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 28. Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatai cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

c) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) alpont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. mellékletben meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

d) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.

2.1

1. melléklet az 1434/2021. (VII. 2.) Korm. határozathoz

Alcím
szám

Alcím név

Támogatási összeg
(forint)

Támogatás célja

1.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

45 000 000

ingatlan művelési ágból való kivonásának költségei

2.

Gic Község Önkormányzata vízrendezési feladatainak támogatása

64 000 000

csapadékvíz-elvezetési feladatok megvalósítása ingatlanszerzéssel

3.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása

220 000 000

úthálózat fejlesztése, közművelődési intézmények fejlesztése, szabadidőpark kialakítása

4.

Papkeszi Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

150 000 000

művelődési ház korszerűsítése, bővítése

5.

Pusztavacs Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

25 000 000

jeltorony felújítása

6.

Sajólád Község Önkormányzata étkeztetési feladatainak támogatása

64 000 000

főzőkonyha fejlesztése és étkező kialakítása eszközbeszerzéssel

7.

Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása

85 000 000

tájház kialakítása, útfelújítás, önkormányzati épület felújítása, közterület-karbantartáshoz szükséges eszközbeszerzés, önkormányzati feladatok ellátása, tartozások rendezése

8.

Tiszadorogma Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása

27 622 500

gyermekek szállítására alkalmas autóbusz beszerzése

2. melléklet az 1434/2021. (VII. 2.) Korm. határozathoz


1X05953_0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392462

 

28

 

 

 

 

 

Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392473

 

 

1

 

 

 

 

 

Debrecen Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

45 000 000

 

 

 

392484

 

 

2

 

 

 

 

 

Gic Község Önkormányzata vízrendezési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

64 000 000

 

 

 

392495

 

 

3

 

 

 

 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

220 000 000

 

 

 

392506

 

 

4

 

 

 

 

 

Papkeszi Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000 000

 

 

 

392517

 

 

5

 

 

 

 

 

Pusztavacs Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000 000

 

 

 

392528

 

 

6

 

 

 

 

 

Sajólád Község Önkormányzata étkeztetési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

64 000 000

 

 

 

392539

 

 

7

 

 

 

 

 

Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

85 000 000

 

 

 

392540

 

 

8

 

 

 

 

 

Tiszadorogma Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

27 622 500

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380073

 

 

1

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-460 622 500

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

 

Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278767

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti általános tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-220 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

 

Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278767

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti általános tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

-220 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

egyéb: azonnal

680 622 500

680 622 500

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére