• Tartalom

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról1

2021.07.03.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 12. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.2

1. §

2.3

2. §

3. §

4. §

5. §

6. §

7. §

3.4

8. §

9. §

10. §

4. Záró rendelkezések

10/A. §5 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 4. §-ra és 5. §-ra tekintettel a 9. § és a 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

10/B. §6 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.)Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 5. §-ra, valamint 7. §-ra tekintettel az R1. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím, a 3. alcím, a 13. § és a 14. § a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.7

(3) A 12. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(4) A 2. alcím, a 3. alcím, a 13. § és a 14. § hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.8

12. §9

13. §10

14. §11

1

A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § 13. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 86. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

2

Az 1. alcímet (1. §) a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. alcímet (2–7. §) a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 3. alcímet (8–10. §) a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 10/A. §-t a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

6

A 10/B. §-t a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

7

Az 1/2021. (IV. 6.) BM határozat alapján a hatálybalépés időpontja 2021. április 7.

9

A 12. §-t a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § 13. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

11

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére