• Tartalom
Oldalmenü

1457/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

az okos város központi platformszolgáltatás és helyi eredménytermékek üzemeltetéséhez kapcsolódó forrás biztosításáról

2021.07.13.

A Kormány

1. egyetért az okos város funkcionalitás Magyarországon történő elterjedését szolgáló központi platformszolgáltatás és a Monor Város Önkormányzata pilot projektje keretében elkészült helyi eredménytermékek további üzemeltetésével;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében

a) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára 92 645 925 forint többletforrás,

b) a 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára 189 699 519 forint többletforrás

rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § 1. pontja szerinti központi alapinfrastruktúra, valamint a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti központosított közszolgáltatások eredménytermékei fenntartásával összefüggésben felmerülő feladatok megvalósítása érdekében

a) 107 978 364 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára,

b) a 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára 129 409 462 forint többletforrás rendelkezésre állásáról.

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében