• Tartalom

2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról1

2022.04.02.
I. Fejezet2

1. §

2. §

3. §

II. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Hatályba léptető rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. alcím, a 16. alcím, a 48. § (1) és (2) bekezdése, a 49. §, az 55. §, a 72. § és a 73. § d) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 112–114. §, a 117. § (2) bekezdése és a 118. § 2022. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 106. §, a 108. § és a 109. § 2022. április 1-jén lép hatályba.

2. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

5. § A 122. § a) pontja az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

3.3

6. §

7. §

4.4

8. §

5.5

9. §

6.6

10. §

11. §

7.7

12. §

13. §

8.8

14. §

9.9

15. §

10. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

16. §10

17. §11

18. §12

19. §13

20. §14

21. §15

22. §16

23. §17

24. §18

25. §19

26. §20

27. §21

28. §22

29. §23

11. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

30. §24

12.25

31. §

13.26

32. §

14.27

33. §

15. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

34. §28

35. §29

36. §30

37. §31

38. §32

39. §33

40. §34

41. §35

42. §36

43. §37

44. § Az Étv.

1.38

2.39

3.40

4.41

5.42

6.43

7.44

8.45

9.46

10.47

11.48

12.49

13.50

14.51

15.52

16.53

17.54

18.55

19.56

20.57

21.58

22.59

23.60

24.61

25.62

26.63

27.64

28.65

29.66

30.67

31.68

32.69

33.70

lép.

45. §71

16. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

46. §72

47. §73

17. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

48. § (1)74

(2)75

(3)76

(4)77

(5)78

49. §79

18. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

50. §80

51. §81

52. §82

53. §83

54. §84

55. §85

56. §86

57. §87

58. § A Kötv.

1.88

2.89

3.90

4.91

5.92

6.93

7.94

8.95

9.96

10.97

11.98

12.99

13.100

14.101

15.102

16.103

17.104

18.105

lép.

59. §106

19.107

60. §

20.108

61. §

62. §

21.109

63. §

22.110

64. §

65. §

23.111

66. §

67. §

68. §

24.112

69. §

70. §

25.113

71. §

26. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

72. §114

73. § A Kstv.

a)115

b)116

c)117

d)118

e)119

f)120

g)121

h)122

i)123

j)124

lép.

27. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

74. § (1)125

(2)126

(3)127

(4)128

75. §129

28.130

76. §

29.131

77. §

30.132

78. §

31.133

79. §

80. §

32. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

81. §134

33.135

82. §

34.136

83. §

84. §

85. §

35.137

86. §

36. A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény módosítása

87. §138

37.139

88. §

38.140

89. §

90. §

39.141

91. §

92. §

93. §

40.142

94. §

41.143

95. §

42. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása

96. §144

97. §145

98. §146

43.147

99. §

100. §

44.148

101. §

102. §

45.149

103. §

46. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

104. §150

105. §151

106. §152

107. §153

108. §154

109. §155

47.156

110. §

48. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény módosítása

111. §157

112. §158

113. §159

114. §160

115. §161

116. §162

117. § (1)163

(2)164

118. §165

119. §166

120. §167

49.168

121. §

122. §

50. A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény módosítása

123. §169

51.170

124. §

125. §

126. §

127. §

128. §

1. melléklet a 2021. évi CXLVI. törvényhez171

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. december 21.

2

Az I. fejezet (1–3. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

3

A 3. alcím (6–7. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

4

A 4. alcím (8. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

5

A 5. alcím (9. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

6

A 6. alcím (10–11. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

7

A 7. alcím (12–13. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

8

A 8. alcím (14. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

9

A 9. alcím (15. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

10

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 12. alcím (31. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

26

A 13. alcím (32. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

27

A 14. alcím (33. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

28

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 44. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 44. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 44. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 44. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 44. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 44. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 44. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 44. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 44. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 44. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 44. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 44. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 44. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 44. § 15. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

53

A 44. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 44. § 17. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

55

A 44. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 44. § 19. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

57

A 44. § 20. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

58

A 44. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 44. § 22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 44. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 44. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 44. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 44. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 44. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 44. § 28. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

66

A 44. § 29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 44. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 44. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 44. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 44. § 33. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 48. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 48. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 48. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 48. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 48. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 52. § a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

83

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 56. § a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

87

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

Az 58. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 58. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 58. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 58. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 58. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 58. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 58. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 58. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 58. § 9. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

97

Az 58. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

Az 58. § 11. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

99

Az 58. § 12. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

100

Az 58. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

Az 58. § 14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

Az 58. § 15. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

103

Az 58. § 16. pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

104

Az 58. § 17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

Az 58. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 19. alcím (60. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

108

A 20. alcím (61–62. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

109

A 21. alcím (63. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

110

A 22. alcím (64–65. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

111

A 23. alcím (66–68. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

112

A 24. alcím (69–70. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

113

A 25. alcím (71. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

114

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 73. § a) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

116

A 73. § b) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

117

A 73. § c) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

118

A 73. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 73. § e) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

120

A 73. § f) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

121

A 73. § g) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

122

A 73. § h) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

123

A 73. § i) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

124

A 73. § j) pontja a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

125

A 74. § (1) bekezdése a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

126

A 74. § (2) bekezdése a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

127

A 74. § (3) bekezdése a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

128

A 74. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 75. § a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

130

A 28. alcím (76. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

131

A 29. alcím (77. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

132

A 30. alcím (78. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

133

A 31. alcím (79–80. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

134

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 33. alcím (82. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

136

A 34. alcím (83–85. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

137

A 35. alcím (86. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

138

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 37. alcím (88. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

140

A 38. alcím (89–90. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

141

A 39. alcím (91–93. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

142

A 40. alcím (94. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

143

A 41. alcím (95. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

144

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 43. alcím (99–100. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

148

A 44. alcím (101–102. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

149

A 45. alcím (103. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

150

A 104. § a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

151

A 105. § a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

152

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 107. § a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

154

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 47. alcím (110. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

157

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 117. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 117. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 49. alcím (121–122. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

169

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

Az 51. alcím (124–128. §) a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

171

Az 1. melléklet a 4. § (5) bekezdése alapján 2023. február 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére