• Tartalom

2021. évi CXLVII. törvény

2021. évi CXLVII. törvény

az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról1

2022.09.02.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

3. §4

4. §5

5. §6

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

6. §7

4. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

7. §8

8. §9

5. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

9. §10

6. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

10. §11

7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény módosítása

11. § (1)12

(2)13

(3)14

12. §15

13. §16

14. §17

15. §18

16. §19

17. §20

18. §21

a)22

b)23

c)24

d)25

e)26

f)27

g)28

h)29

i)30

j)31

k)32

l)33

m)34

n)35

o)36

p)37

q)38

r)39

s)40

t)41

19. §42

a)43

b)44

c)45

8. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

20. §46

21. §47

22. §48

23. §49

24. §50

25. §51

26. §52

9. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

27. §53

10. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

28. §54

11. Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény módosítása

29. §55

30. §56

31. §57

32. § (1)58

(2)59

33. §60

12. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

34. §61

35. §62

36. §63

37. §64

a)65

b)66

c)67

d)68

e)69

f)70

g)71

h)72

i)73

j)74

k)75

l)76

38. §77

13. A Soproni Egyetemért Alapítványról, a Soproni Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVII. törvény módosítása

39. §78

40. §79

41. §80

14. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosítása

42. §81

15. Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény módosítása

43. §82

44. §83

16. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény módosítása

45. §84

46. §85

17. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény módosítása

47. §86

48. §87

49. §88

18. A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény módosítása

50. §89

19. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása

51. §90

52. §91

53. §92

20. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény módosítása

54. §93

55. §94

21. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény módosítása

56. §95

57. §96

22. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény módosítása

58. §97

59. §98

60. §99

61. §100

62. §101

63. §102

64. §103

23. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény módosítása

65. §104

66. §105

67. §106

24. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény módosítása

68. §107

69. §108

70. §109

71. §110

72. §111

73. §112

25. Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIII. törvény módosítása

74. §113

75. §114

26. Záró rendelkezések

76. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 66. § 2021. december 28-án lép hatályba.

(4) A 21. § az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(5) A 37. § a) és j) pontja 2022. február 1-jén lép hatályba.

(6) A 25. § és a 26. § 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

77. § (1) A 6. alcím, a 47. §, az 53. § b) pontja és a 74. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

78. § (1) A 2. alcím

a) az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) és az 1309/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/691 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról és az 1296/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1057 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 4. alcím a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36 EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 16. alcím az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) és az 1309/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/691 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez115

2. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez116

3. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez117

4. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez118

5. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez119

6. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez120

7. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez121

8. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez122

9. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez123

10. melléklet a 2021. évi CXLVII. törvényhez124

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. december 21. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 18. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 18. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 18. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 18. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 18. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 18. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 18. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 18. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 18. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 18. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 18. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 18. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 18. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 18. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 18. § o) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 18. § p) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 18. § q) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 18. § r) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 18. § s) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 18. § t) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 19. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 19. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 19. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 19. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 32. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 32. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 37. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 37. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 37. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 37. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 37. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 37. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 37. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 37. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 37. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 37. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 37. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 37. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 37. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére