• Tartalom

1477/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

1477/2021. (VII. 15.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2021.07.17.

1. A Kormány

a) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva egyetért az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. október 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1. melléklet az 1477/2021. (VII. 15.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Hatályos összköltség
(forint)

EFOP terhére történő többlettámogatás
legfeljebb (forint)

Projekt megnövelt
összköltsége legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-2.2.1-VEKOP-16-
2016-00001

Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése

Országos Kórházi Főigazgatóság

(konzorciumvezető)

Heim Pál Gyermekkórház,

Debreceni Egyetem,

Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem,
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyetemi Oktató Kórház

16 887 530 538

979 852 505

17 867 383 043

A projekt célja országos, legmagasabb progresszivitási szintű gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátóközpont (III. a. szint) és vidéki ellátást biztosító országos háromszintű (I. szint, II. szint és III. szint) gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátóhálózat létrehozása, továbbá gyermektraumatológia kialakítása.

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére