• Tartalom

1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

2021.07.23.

A Kormány, egyetértve a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által – a COVID–19-járvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a hazai közepes piaci tőkeértékű vállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megvalósítása érdekében – meghirdetett EXIM Kárenyhítő Hitelprogram keretösszegének emelésével, annak végrehajtása érdekében

1. a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 17. §-a, valamint 4. mellékletében foglalt táblázat 2. pont 108. sorában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése alcím kiadási előirányzatának legfeljebb 2 500 000 000 forinttal történő túllépését;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

2.1

3.2 felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezése alapján – a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése érdekében – gondoskodjon 15 000 000 000 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 2. A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok tőkeemelése jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezése alapján gondoskodjon az 1. pont szerinti program kamatkiegyenlítési keretemelésének 2022. évben szükséges fedezete biztosítása érdekében arról, hogy a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 4. melléklet 2. pont XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 116. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcímen, az előirányzaton felül 5 100 000 000 forint többletforrás álljon a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezésére.

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

1

A 2. pontot az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 5. pontja visszavonta.

2

A 3. pont az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 4. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére