• Tartalom

2021. évi CL. törvény

2021. évi CL. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról1

2023.09.28.

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

2. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. § (1)25

(2)26

(3)27

(4)28

25. §29

26. §30

27. §31

28. §32

29. §33

30. §34

31. §35

32. §36

33. §37

34. §38

35. §39

3. Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítása

36. §40

37. §41

38. §42

39. §43

40. §44

41. §45

42. § (1)46

(2)47

43. § (1)48

(2)49

(3)50

44. §51

45. §52

46. §53

47. §54

4. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

48. §55

49. §56

50. §57

51. §58

5. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

52. §59

53. §60

6. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

54. §61

55. §62

56. §63

57. §64

58. §65

59. §66

60. §67

61. §68

7. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

62. §69

63. §70

64. §71

65. §72

66. §73

67. §74

68. §75

69. §76

70. §77

71. §78

72. §79

73. §80

8. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

74. §81

75. §82

9. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

76. §83

77. §84

78. §85

79. §86

80. § (1)87

(2)88

81. §89

82. § (1)90

(2)91

(3)92

83. § (1)93

(2)94

84. §95

85. §96

86. §97

87. §98

88. § (1)99

(2)100

(3)101

89. §102

90. § (1)103

(2)104

(3)105

91. §106

92. §107

93. §108

94. §109

95. §110

96. §111

97. § (1)112

(2)113

98. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

a)114

b)115

c)116

d)117

e)118

f)119

g)120

h)121

i)122

j)123

k)124

l)125

m)126

n)127

o)128

p)129

q)130

r)131

s)132

t)133

u)134

v)135

w)136

lép.

99. § Hatályát veszti a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

a)137

b)138

c)139

d)140

10. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

100. §141

101. § (1)142

(2)143

(3)144

102. §145

103. §146

104. §147

105. §148

106. §149

107. § (1)150

(2)151

108. §152

109. §153

110. §154

111. §155

112. §156

113. §157

114. §158

115. §159

116. §160

117. §161

118. §162

119. §163

120. §164

121. §165

122. §166

123. §167

124. §168

125. §169

126. §170

127. §171

128. §172

129. § (1)173

(2)174

130. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény

a)175

b)176

c)177

d)178

e)179

f)180

g)181

h)182

i)183

j)184

k)185

l)186

m)187

n)188

lép.

131. § Hatályát veszti a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény

a)189

b)190

c)191

d)192

e)193

f)194

g)195

h)196

i)197

11. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

132. §198

12. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

133. §199

13. Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény módosítása

134. §200

135. §201

136. §202

137. §203

138. §204

139. §205

140. §206

141. §207

142. §208

143. §209

144. §210

14. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény módosítása

145. §211

15. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény módosítása

146. §212

147. §213

148. §214

149. §215

150. §216

151. §217

152. §218

153. §219

16. A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény módosítása

154. §220

155. §221

156. §222

157. §223

158. §224

159. §225

160. §226

161. §227

17. Záró rendelkezések

162. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(3) A 30. § 2022. január 15-én lép hatályba.

(4) A 24. § (3) bekezdése és a 29. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(5) A 42. § (2) bekezdése, a 43. § (2) bekezdése, a 44. § és a 45. § 2022. március 1-jén lép hatályba.

(6) A 80. § (1) bekezdése, a 90. § (3) bekezdése és a 99. § b) pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

163. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2021. évi CL. törvényhez229

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. december 22.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 24. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 24. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 42. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 42. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 43. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 43. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 43. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 77. § a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

85

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 80. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 80. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 82. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 82. § (2) bekezdése a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

92

A 82. § (3) bekezdése a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

93

A 83. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 83. § (2) bekezdése a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

95

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 88. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 88. § (2) bekezdése a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

101

A 88. § (3) bekezdése a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

102

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 90. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 90. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 90. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 96. § a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

112

A 97. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 97. § (2) bekezdése a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

114

A 98. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 98. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 98. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 98. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 98. § e) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

119

A 98. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 98. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 98. § h) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

122

A 98. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 98. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 98. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 98. § l) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

126

A 98. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 98. § n) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

128

A 98. § o) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 98. § p) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

130

A 98. § q) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 98. § r) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 98. § s) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

133

A 98. § t) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 98. § u) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

135

A 98. § v) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 98. § w) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

137

A 99. § a) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

138

A 99. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 99. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 99. § d) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

141

A 100. § a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

142

A 101. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 101. § (2) bekezdése a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

144

A 101. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 107. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 107. § (2) bekezdése a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

152

A 108. § a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

153

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 121. § a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

166

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 124. § a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

169

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 129. § (1) bekezdés a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 129. § (2) bekezdése a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

175

A 130. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 130. § b) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

177

A 130. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 130. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 130. § e) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

180

A 130. § f) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

181

A 130. § g) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

182

A 130. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 130. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 130. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 130. § k) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

186

A 130. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 130. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 130. § n) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

189

A 131. § a) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

190

A 131. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 131. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 131. § d) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

193

A 131. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 131. § f) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

195

A 131. § g) pontja a 162. § (7) bekezdése alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

196

A 131. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 131. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 162. § (7) bekezdése a 2023. évi LXI. törvény 40. §-ával megállapított szöveg.

229

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére