• Tartalom

1504/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

1504/2021. (VII. 26.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2021.07.28.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a) egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,

b) egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő támogatásával.

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. szeptember 30.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1. melléklet az 1504/2021. (VII. 26.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Megnövelt támogatás legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-2.2.0-16-
2016-00005

A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása

Országos Kórházi Főigazgatóság

2 300 000 000

75 605 227

2 375 605 227

A projekt elsődleges célja a pszichiátriai és addiktológiai ellátások minőségének és hozzáférhetőségének javítása.
További cél a pszichiátriai és addiktológiai betegek részére olyan infrastrukturális körülmények biztosítása, amelyek megfelelő kereteket és szakmai feltételeket biztosítanak az ellátó szakmai munkához és az adekvát kezelésekhez.
A projekt további célja a biztonsági pszichiátriai egység kialakítása: a violens magatartású betegek kezelése érdekében a szigorú biztonsági standardoknak megfelelően felszerelt pszichiátriai osztályok létrehozása.

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére