• Tartalom

1507/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

1507/2021. (VII. 29.) Korm. határozat

a bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

2021.07.29.

A Kormány – a bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítéséről szóló 1018/2021. (I. 28.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtása érdekében –

1. egyetért a bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás annak megfelelő, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Baja belterület 5314/16 és 5314/18 helyrajzi számú ingatlanokon;

2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

3. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;

4. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a)–p) pontja szerinti előkészítési fázisai 2022. szeptember 30. napjáig történő teljesítése érdekében, a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 1 018 775 000 forintban határozza meg;

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az 54. A bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon 61 126 000 forint rendelkezésre állásáról az 5. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 4. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján – készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a létrejövő vagyonelemek vagyonkezelőjére és üzemeltetőjére vonatkozó javaslat bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően azonnal

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére