• Tartalom

1522/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

1522/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelye fejlesztésének további előkészítéséről és megvalósításáról

2022.10.19.

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelyének fejlesztésével összefüggő intézkedésekről szóló 1157/2020. (IV. 15.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében

1. egyetért a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelye fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés b) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő további előkészítésével és megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Fót külterület 0259 és 0260 helyrajzi számú, valamint a Fót belterület 2020 helyrajzi számú ingatlanokon, továbbá az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanon;

2.1 a Beruházás további előkészítése és megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 52 937 364 765 forintban határozza meg;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az 50. Nemzeti Filmintézet fóti telephelye fejlesztésének előkészítése és megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 2 512 305 222 forint biztosításáról, a 3. pont szerinti előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2024. évi részének rendelkezésre állásáról, az alábbiak szerint:

a) a 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím javára,

b) a 2023–2024. évek tekintetében az adott évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

5a.2 felhívja az építési és beruházási minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon az egyes kivitelezés alatt álló beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozattal módosított 2. pont szerinti összeg 2023. évre tervezett összeget meghaladó részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások fejezeten belül.

Felelős:

építési és beruházási miniszter
pénzügyminiszter

Határidő:

a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

1

A 2. pont az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 76. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 5a. pontot az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 75. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére