• Tartalom

1535/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

1535/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat

a hazai MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósításával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról

2021.08.04.

1. A Kormány

a) egyetért azzal, hogy a MotoGP versenypálya és sportkomplexum (a továbbiakban: Beruházás) további előkészítésére és megvalósítására az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a rendelkezésre álló tervek és szakmai előkészítés alapján a Beruházási Ügynökség által kerüljön sor;

b) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjanak a Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-031988, székhely: 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2.) (a továbbiakban: Társaság) által a Beruházás megvalósításával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek haladéktalan átadásáról és a Beruházási Ügynökség által történő átvételéről, valamint ezzel összhangban a Társaságnál folyamatban lévő ügyek lezárásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: folyamatos

c) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a b) alpontban foglaltakra tekintettel készítsenek előterjesztést a Társaság által megvalósított előkészítési feladatokról és felhasznált forrásokról, valamint a Beruházási Ügynökség által megvalósítandó előkészítési és megvalósítási feladatok ütemezéséről, és az előkészítési feladatok felmerülő forrásigényéről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. augusztus 31.

d) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Társaság részére biztosított forrásokkal való elszámolásról és a fel nem használt források visszafizetéséről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. augusztus 31.

e) egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok, valamint a Beruházás során létrejövő felépítmények a Magyar Állam tulajdonába kerüljenek;

f) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Beruházás üzemeltetésével kapcsolatban készítsen előterjesztést, és mutassa be a Kormány részére az üzemeltetéssel járó indokolt költségeket.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. szeptember 30.

2.1

3.2

1

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére