• Tartalom

1546/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

1546/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról

2021.08.04.

A Kormány Somogy megye és a térség demográfiai mutatóinak javítása, valamint a gazdaság fejlesztése érdekében

1. egyetért a Somogy megyei egészségügyi ellátórendszer egységének a megteremtésével, minőségének a javításával, ennek keretében a Marcali kastélynak és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével a részére bemutatott előzetes koncepció szerint a Marcali belterület 1603/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 8700 Marcali, Széchenyi utca 17–21. szám alatti ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház vagyonkezelésébe kerüljenek;

2. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítését és megvalósítását a Beruházási Ügynökség végezze, az Országos Kórházi Főigazgatóság és a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház bevonásával;

3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

4. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a)–p) pontja szerinti előkészítési fázisai 2022. október 31. napjáig történő teljesítése érdekében, a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére, a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét összesen 562 000 000 forintban határozza meg;

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.1) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az 53. A Marcali kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás előkészítése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – gondoskodjon a Beruházás előkészítésének megvalósítása érdekében 45 000 000 forint forrás biztosításáról az 5. pont szerinti előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 4. pont szerinti összeg 2022. évi részének biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a Beruházás keretében megvalósuló eszközbeszerzés és informatikai fejlesztés megvalósítása érdekében 2 660 730 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv.1 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás előkészítésére és megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, az ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a Beruházás előkészítését és megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően 30 napon belül

10. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a belügyminiszter és a pénzügyminiszter bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Szaplonczay Manó Integrált Kórházegység gazdasági szervezet nélkül működő önálló költségvetési intézménnyé váljon.

Felelős: emberi erőforrások minisztere belügyminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2022. január 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére