• Tartalom

1547/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

1547/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat

szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósításáról

2022.10.19.

A Kormány a Modern Városok Program keretében Szekszárd Megyei Jogú Városban új interaktív könyvtár és levéltár kialakítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1389/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 1. pontja szerinti feladat végrehajtása érdekében

1. egyetért a szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár beruházásának (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Szekszárd belterület 4000/10 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás során létrejövő vagyonelemek a Magyar Nemzeti Levéltár vagyonkezelésébe kerüljenek;

2.1 a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 7 814 853 475 forintban határozza meg;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 47. Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 2 024 224 069 forint biztosításáról, a 3. pont szerinti előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

6. egyetért a Beruházás megvalósításához kapcsolódó, az annak rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által történő beszerzésével;

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a 6. pontban foglaltakra is figyelemmel – gondoskodjon a Beruházás megvalósítási szakaszához kapcsolódóan nyújtott támogatás Önkormányzat által fel nem használható része tekintetében az elszámolásról és a fel nem használható forrás visszafizettetéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2021. szeptember 30.

8.2 felhívja az építési és beruházási minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2023. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások fejezeten belül.

Felelős:

építési és beruházási miniszter
pénzügyminiszter

Határidő:

a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

1

A 2. pont az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 78. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 8. pontot az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 77. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére