• Tartalom

1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat

az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2021.08.11.

1. A Kormány

a) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva egyetért az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–5. §-át nem kell alkalmazni,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. augusztus 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

4.2

5.3

1. melléklet az 1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Hatályos támogatás
(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Megnövelt támogatás legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-3.2.2-VEKOP-15-
2016-00001

A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés

Oktatási Hivatal

4 957 598 215

1 117 394 574

6 074 992 789

A kiemelt projekt célja a köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztésének folytatása, és a hiányos ellátottságú műveltségterületek, tantárgyak, évfolyamok esetén tankönyvek fejlesztése, digitális tartalomfejlesztés megvalósítása, valamint a Nemzeti Köznevelési Portál tartalmi fejlesztése.

2. melléklet az 1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz4

3. melléklet az 1571/2021. (VIII. 9.) Korm. határozathoz5

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére