• Tartalom
Oldalmenü

16/2021. (VI. 8.) MNB rendelet

az „Önálló ügyészi szervezet” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2021.06.09.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az önálló ügyészi szervezet alapításának 150. évfordulója alkalmából – „Önálló ügyészi szervezet” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2021. június 9.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecés, a recéken a négyszer ismétlődő „LEX ATQUE VERITAS ♦♦♦” szélfelirattal.

(2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben a Római Köztársaság korából eredő hatalmi jelvény, egy fasces – kétélű bárddal ellátott vesszőnyaláb – klasszikus stílusú ábrázolása látható, melyet fent egy lángmotívum, középen egy szájában kétkarú mérleget tartó oroszlánfej egészít ki. A fasces ábrázolása mellett, bal oldalon, fent, egymás alatti két sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent a „BP.” verdejel olvasható, jobb oldalon, lent Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. A középmezőt paragrafusjelekből álló szegély övezi, melyet lent, köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat szakít meg. Az emlékérme szélén, köriratban az „AZ ÜGYÉSZI SZERVEZET 150 ÉVE AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS KÖZREMŰKÖDŐJE ♦” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben Magyarország Ügyészsége emblémájának ábrázolása látható. Az embléma ábrázolása mellett, két sorba törve, bal oldalon – az önálló ügyészi szervezetet létrehozó törvénycikk kihirdetésére utalva – az „1871” felirat, jobb oldalon a „2021” verési évszám olvasható. A középmezőt hullámvonalakból álló szegély övezi. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent Magyarország Ügyészségének jelmondata – „TÖRVÉNY ÉS IGAZSÁG” –, lent a „MAGYARORSZÁG ÜGYÉSZSÉGE” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2021. június 9-én lép hatályba.

1. melléklet a 16/2021. (VI. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 16/2021. (VI. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: