• Tartalom
Oldalmenü

16/2021. (I. 14.) KKM közlemény

az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény 2. §-a, 3. §-a, 5. §-a, 6. §-a, 12. §-a és 13. §-a hatálybalépéséről

2021.01.14.
A 2009. évi CLIX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2009. december 30-i, 196. számában kihirdetésre került az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat.
1. Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 12. cikk (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik az Egyezmény hatálybalépéséről:
„Ez az egyezmény minden csatlakozó állam tekintetében a csatlakozási okirat letétbe helyezését követő 90 nap elteltével, illetve – amennyiben az említett 90 nap lejártával az egyezmény még nem lépett hatályba – az egyezmény hatálybalépésének napján lép hatályba.”
Az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2010. január 18.
Az Egyezmény Magyarország tekintetében történő hatálybalépésének napja: 2010. április 18.
A fentiekre tekintettel, összhangban az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény 15. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény, valamint a kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény 2. §-a és 3. §-a 2010. április 18-án, azaz kettőezertíz április tizennyolcadikán léptek hatályba.
2. Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez fűzött Jegyzőkönyv (a továbbiakban: 1996. szeptember 27-ei Jegyzőkönyv) 10. cikk (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik az 1996. szeptember 27-ei Jegyzőkönyv hatálybalépéséről:
„E jegyzőkönyv minden csatlakozó állam tekintetében a csatlakozási okirat letétbe helyezését követő 90 nap elteltével, illetve – amennyiben az említett 90 nap lejártával a jegyzőkönyv még nem lépett hatályba – a jegyzőkönyv hatálybalépésének napján lép hatályba.”
Az 1996. szeptember 27-ei Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2010. január 18.
Az 1996. szeptember 27-ei Jegyzőkönyv Magyarország tekintetében történő hatálybalépésének napja: 2010. április 18.
A fentiekre tekintettel, összhangban az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény 15. § (5) bekezdésével megállapítom, hogy az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez fűzött Jegyzőkönyv, valamint a kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény 5. §-a és 6. §-a 2010. április 18-án, azaz kettőezertíz április tizennyolcadikán léptek hatályba.
3. Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez fűzött Második Jegyzőkönyv (a továbbiakban: 1997. június 19-ei Jegyzőkönyv) 17. cikk (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik az 1997. június 19-ei Jegyzőkönyv hatálybalépéséről:
„E jegyzőkönyv minden csatlakozó állam vonatkozásában a csatlakozási okiratok letétbe helyezésétől számított 90 nap elteltével lép hatályba, illetve e jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjában, amennyiben az az említett 90 napos időtartam eltelte előtt még nem lépett hatályba.”
Az 1997. június 19-ei Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2010. január 18.
Az 1997. június 19-ei Jegyzőkönyv Magyarország tekintetében történő hatálybalépésének napja: 2010. április 18.
A fentiekre tekintettel, összhangban az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény 15. § (9) bekezdésével megállapítom, hogy az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez fűzött Második Jegyzőkönyv, valamint a kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény 12. §-a és 13. §-a 2010. április 18-án, azaz kettőezertíz április tizennyolcadikán léptek hatályba.