• Tartalom

1620/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

1620/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia elfogadásáról

2021.09.04.

1. A Kormány

a) a klímasemlegesség elérését szolgáló beavatkozások tervezésének hosszú távú koncepcionális kereteként elfogadja a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát (a továbbiakban: Stratégia) és elrendeli a Stratégia kormányzati honlapon történő közzétételét;

b) felhívja a minisztereket, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásával járó szektorokat érintő kormányzati szakpolitikák alakítása és a kapcsolódó stratégiák felülvizsgálata során juttassák érvényre a Stratégiában foglaltakat;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

érintett miniszterek

Határidő: folyamatos

c) felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert a Stratégiának az Európai Unió Bizottságához, továbbá az ENSZ Éghajlatvédelmi Keretegyezményének Titkárságához történő benyújtására;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

d) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködve – évente készítsen jelentést a Kormány számára a Stratégia megvalósítása során alkalmazandó technológiák alakulásáról, előállításuk hazai lehetőségeiről és költségigényeiről, valamint külpiacról történő beszerzésük külgazdasági hatásairól;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2022. október 31., azt követően évente

e) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterével együttműködve – a d) alpontban jelzett jelentéshez kapcsolódóan évente készítsen jelentést a Kormány számára a Stratégia megvalósítása során alkalmazandó technológiák üzemeltetésének, illetve előállításának magyarországi munkaerő-szükségletéről, az ahhoz szükséges, megfelelő képzettségű és létszámú munkaerő rendelkezésre állásáról, valamint a szükséges képzések megvalósítása érdekében teendő lépésekről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2022. október 31., azt követően évente

f) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve – évente készítsen jelentést a Kormány számára a Stratégia megvalósítása érdekében a tárgyévhez képest két éves előretekintéssel várható társadalompolitikai hatásokról különös figyelemmel azok népegészségügyi vonatkozására, továbbá a várható kedvezőtlen hatások ellensúlyozása érdekében szükséges intézkedésekről és azok forrásszükségletéről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. október 31., azt követően évente

2.1

3.2

4.3

5.4

6.5

1

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére