• Tartalom

1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat

a települési önkormányzatok gazdaság újraindítását célzó beruházásainak támogatásáról és egyes önkormányzatokat érintő Korm. határozatok módosításáról

2022.12.08.

1. A Kormány

a) a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozattal (a továbbiakban: Korm. határozat) összhangban egyetért az 1. melléklet szerinti önkormányzati beruházások megvalósításával;

b) az a) alpont szerinti cél megvalósítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 33. Gazdaság újraindítását célzó önkormányzati beruházások címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 8 454 305 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 33. Gazdaság újraindítását célzó önkormányzati beruházások cím, 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott meghatározott célok megvalósítása érdekében, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

d) a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a c) alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 8 454 305 000 forinttal történő túlteljesülését;

e) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az a) alpont szerinti cél megvalósítása érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az 1. melléklet szerinti önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

f) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.

2.1

3.2

1. melléklet az 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozathoz3

Alcím- szám

Alcímnév

Támogatási összeg (forint)

Támogatási cél

1.

Albertirsa Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

220 000 000

Óvodai férőhely bővítése

2.

Balatonakarattya Község Önkormányzata igazgatási és kulturális feladatainak támogatása

200 000 000

Közösségi ház építése

3.

Balatonalmádi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

500 000 000

Úthálózat fejlesztése, javítása, többfunkciós sportcsarnok előkészítése

4.

Balatonfüred Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

996 905 000

Megvalósítás alatt álló projektek többletköltségei, járdák, utak, zöldterületek és kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése

5.

Ballószög Község Önkormányzata gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 000 000

Bölcsődei eszközbeszerzés, iskolai konyhafejlesztés és eszközbeszerzés

6.

Bátonyterenye Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

60 000 000

Trianon-emlékpark fejlesztése

7.

Berhida Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

200 000 000

Közpark fejlesztése, piac kialakítása

8.

Csép Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

30 000 000

Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása

9.

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

100 000 000

Sport- és szabadidőcentrum fejlesztése eszközbeszerzéssel

10.

Ete Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

15 000 000

Útfelújítás

11.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

2 500 000 000

Adyvárosban tervezett komplex parkolásfejlesztés, illetve az ott található Kuopio park modernizációja, valamint Szabadhegy városrészben utak, járdák fejlesztése

12.

Gyula Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

1 020 000 000

Tiborc utca és kapcsolódó útszakaszok felújítása

13.

Hencida Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

37 000 000

Új ivóvízkút létesítése

14.

Kazincbarcika Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

196 000 000

Mesevár és Nefelejcs tagóvodák felújítása, út- és járdafelújítás

15.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

982 600 000

Belterületi út-, járda- és kerékpárút-fejlesztés

16.

Monor Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

225 000 000

Önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása

17.

Nagykozár Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

6 000 000

Szivattyúcsere

18.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása

10 000 000

Ingatlanvásárlás tornaszoba kialakításához

19.

Ráckeve Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

3 900 000

Ivóvíztároló medence felújítása

20.

Romonya Község Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak támogatása

146 900 000

Bölcsőde építése

21.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

905 000 000

Belterületi útfejlesztések; Gyöngyös-patak hídrekonstrukció; a vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása; víztorony és környezetének fejlesztése II. ütem

2. melléklet az 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozathoz


1X07641_0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392762

 

33

 

 

 

 

 

Gazdaság újraindítását célzó önkormányzati beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392773

 

 

1

 

 

 

 

 

Albertirsa Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

220 000 000

 

 

 

392784

 

 

2

 

 

 

 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata igazgatási és kulturális feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000 000

 

 

 

392795

 

 

3

 

 

 

 

 

Balatonalmádi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 000

 

 

 

392806

 

 

4

 

 

 

 

 

Balatonfüred Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

996 905 000

 

 

 

392817

 

 

5

 

 

 

 

 

Ballószög Község Önkormányzata gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 000

 

 

 

392828

 

 

6

 

 

 

 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000 000

 

 

 

392839

 

 

7

 

 

 

 

 

Berhida Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000 000

 

 

 

392840

 

 

8

 

 

 

 

 

Csép Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 000

 

 

 

392851

 

 

9

 

 

 

 

 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 000

 

 

 

392862

 

 

10

 

 

 

 

 

Ete Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 000

 

 

 

392873

 

 

11

 

 

 

 

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 500 000 000

 

 

 

392884

 

 

12

 

 

 

 

 

Gyula Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 020 000 000

 

 

 

392895

 

 

13

 

 

 

 

 

Hencida Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

37 000 000

 

 

 

392906

 

 

14

 

 

 

 

 

Kazincbarcika Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

196 000 000

 

 

 

392917

 

 

15

 

 

 

 

 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

982 600 000

 

 

 

392928

 

 

16

 

 

 

 

 

Monor Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

225 000 000

 

 

 

392939

 

 

17

 

 

 

 

 

Nagykozár Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000 000

 

 

 

392940

 

 

18

 

 

 

 

 

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000

 

 

 

392951

 

 

19

 

 

 

 

 

Ráckeve Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 900 000

 

 

 

392962

 

 

20

 

 

 

 

 

Romonya Község Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

146 900 000

 

 

 

392973

 

 

21

 

 

 

 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

905 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLVII.

 

 

 

 

 

Gazdaság-újraindítási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Központi tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385484

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gazdaság-újraindítási programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-8 454 305 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos

teljesítésarányos

egyéb:     azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

8 454 305 000

8 454 305 000

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére