• Tartalom

1628/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

1628/2021. (IX. 6.) Korm. határozat

a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

2022.10.19.

A Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 1. pontjának végrehajtása érdekében

1. egyetért a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítésével és megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Székesfehérvár belterület 8404 helyrajzi számú ingatlanon azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház vagyonkezelésébe kerüljenek;

2.1 a Beruházás előkészítése és megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 15 169 179 149 forintban határozza meg;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv1.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az 56. Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítése és megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon a 2. pont szerint összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 1 355 870 504 forint rendelkezésre állásáról a 3. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részeinek rendelkezésre állásáról, az alábbiak szerint:

a) a 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül,

b) a 2023. év tekintetében a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

5a.2 felhívja az építési és beruházási minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon az egyes kivitelezés alatt álló beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozattal módosított 2. pont szerinti összeg 2023. évre tervezett összeget meghaladó részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások fejezeten belül;

Felelős:

építési és beruházási miniszter
pénzügyminiszter

Határidő:

a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

6. egyetért a Beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések és légtechnikai felújítások (a továbbiakban: Fejlesztés) Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház által történő előkészítésével és megvalósításával, mindösszesen 1 628 519 926 forint összegben;

7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Fejlesztés finanszírozásához 2021. évben szükséges 25 207 511 forint forrás biztosításáról a Kvtv1. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere kezdeményezése alapján gondoskodjon a Fejlesztés finanszírozásához 2022. évben szükséges 1 058 459 630 forint forrás biztosításáról a Kvtv2. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Fejlesztés finanszírozásához 2023. évben szükséges 544 852 785 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

1

A 2. pont az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 80. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 5a. pontot az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 79. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére