• Tartalom

1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

2021.09.21.

A Kormány

1. egyetért

a) az Ácsteszér belterület 79 és 80 helyrajzi számú, természetben a 2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 11. szám alatt található ingatlan Ácsteszér Község Önkormányzata általi megvásárlásával,

b) a Balatonederics külterület 0151/7 helyrajzi számú strand játszótéri eszközeinek Balatonederics Község Önkormányzata általi bővítésével,

c) a Balatonhenye belterület 317 helyrajzi számú ingatlanon lévő melléképület Balatonhenye Község Önkormányzata általi elbontásával, újjáépítésével, valamint a kapcsolódó közterület-fejlesztéssel,

d) a 4431. és a 4432. számú utak közúti csomópontjának Csabaszabadi Község Önkormányzata általi műszaki tervezésével,

e) a Győrszemere Községi Önkormányzat által megvalósítandó útfelújítással,

f) a Kerekegyháza belterület 1673, 647 és 976 helyrajzi számú utak Kerekegyháza Város Önkormányzata általi felújításával,

g) a Királyhegyes belterület 207 helyrajzi számú, természetben a 6911 Királyhegyes, Béke utca 9. szám alatt található ravatalozó Királyhegyes Község Önkormányzata általi felújításával és eszközbeszerzésével,

h) a Kunszentmiklós belterület 647/1 helyrajzi számú laborépület Kunszentmiklós Város Önkormányzata általi felújításával és útfejlesztéssel,

i) a Nagymágocs, Tölgyes utca belterületi útszakasz Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat általi fejlesztésével,

j) a Pókaszepetk belterület 326/8 helyrajzi számú, természetben a 8932 Pókaszepetk, Zrínyi Miklós utca 14–16. szám alatt található orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének a Pókaszepetk Község Önkormányzata általi belső felújításával és fogorvosi rendelő kialakításával,

k) a Szabadszállás Város Önkormányzata által megvalósítandó útfelújítással, valamint orvosi eszközbeszerzéssel;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 36. Egyes települési önkormányzatok fejlesztési célú támogatásai címmel és az 1. melléklet szerinti alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pontban meghatározott célokra 1 232 867 818 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 36. Egyes települési önkormányzatok fejlesztési célú támogatásai cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pontban meghatározott támogatási célokra, a 3. pont szerint átcsoportosított forrás terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az 1. melléklet szerinti önkormányzatok (a továbbiakban együtt: Önkormányzatok) részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okiratok alapján;

5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást az 1. melléklet szerint a támogatói okiratok kiadását követően folyósítsa az Önkormányzatok részére.

1. melléklet az 1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz

Alcím-
szám

Alcímnév

Támogatási összeg (forint)

Támogatási cél

1.

Ácsteszér Község Önkormányzata ingatlan vásárlásának támogatása

35 000 000

Ingatlanvásárlás

2.

Balatonederics Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

4 998 942

Játszótér eszközeinek bővítése

3.

Balatonhenye Község Önkormányzata ingatlanfejlesztéssel összefüggő feladatainak támogatása

7 500 000

Melléképület elbontása, újjáépítése, közterület-fejlesztés

4.

Csabaszabadi Község Önkormányzata közúti csomópont műszaki tervezésének támogatása

1 905 000

Közúti csomópont műszaki tervezése

5.

Győrszemere Községi Önkormányzat útfelújításának támogatása

186 005 904

Útfelújítás

6.

Kerekegyháza Város Önkormányzata útfelújításának támogatása

258 000 000

Útfelújítás

7.

Királyhegyes Község Önkormányzata ravatalozó felújításának és eszközbeszerzésének támogatása

20 065 913

Ravatalozó felújítása és eszközbeszerzés

8.

Kunszentmiklós Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

300 000 000

Laborépület felújítása és útfelújítás

9.

Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat útfelújításának támogatása

138 961 137

Útfelújítás

10.

Pókaszepetk Község Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása

29 997 367

Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének belső felújítása és fogorvosi rendelő kialakítása

11.

Szabadszállás Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

250 433 555

Útfelújítás és orvosieszköz-beszerzés

2. melléklet az 1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz


1X08121_0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393195

 

36

 

 

 

 

 

Egyes települési önkormányzatok fejlesztési célú támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393206

 

 

1

 

 

 

 

 

Ácsteszér Község Önkormányzata ingatlan vásárlásának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

35 000 000

 

 

 

393217

 

 

2

 

 

 

 

 

Balatonederics Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

4 998 942

 

 

 

393228

 

 

3

 

 

 

 

 

Balatonhenye Község Önkormányzata ingatlanfejlesztéssel összefüggő feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

7 500 000

 

 

 

393239

 

 

4

 

 

 

 

 

Csabaszabadi Község Önkormányzata közúti csomópont műszaki tervezésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 905 000

 

 

 

393240

 

 

5

 

 

 

 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat útfelújításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

186 005 904

 

 

 

393251

 

 

6

 

 

 

 

 

Kerekegyháza Város Önkormányzata útfelújításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

258 000 000

 

 

 

393262

 

 

7

 

 

 

 

 

Királyhegyes Község Önkormányzata ravatalozó felújításának és eszközbeszerzésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

20 065 913

 

 

 

393273

 

 

8

 

 

 

 

 

Kunszentmiklós Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000 000

 

 

 

393284

 

 

9

 

 

 

 

 

Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat útfelújításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

138 961 137

 

 

 

393295

 

 

10

 

 

 

 

 

Pókaszepetk Község Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

29 997 367

 

 

 

393306

 

 

11

 

 

 

 

 

Szabadszállás Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

250 433 555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLVII.

 

 

 

 

 

Gazdaság-újraindítási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376273

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Magyar Falu Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 232 867 818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLVII.

 

 

 

 

 

Gazdaság-újraindítási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376273

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Magyar Falu Program

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 232 867 818

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos

teljesítésarányos

egyéb:      azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

1 232 867 818

1 232 867 818

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére