• Tartalom

1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

2023.10.10.

1. A Kormány

a) a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4. § c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz) éves fejlesztési keretét, az 1. melléklet szerint;

b)1 jóváhagyja a TOP_Plusz-6.1.2-21 „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése,” a TOP_Plusz-1.3.1-21 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” és a TOP_Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívások keretében támogatott, viszont európai uniós forrás terhére el nem számolható költségeinek – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f) pontja alapján – a Magyarország központi költségvetésének XIX. Uniós fejlesztések fejezet TOP Plusz előirányzatának hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával történő finanszírozását legfeljebb 28,73 milliárd forint erejéig.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz2

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési kerete

1. Élhető vármegye című 1. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP_Plusz-1.1.1-243

Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás

3,09

területi

2024. május4

3.

TOP_Plusz-1.2.1-21

Élhető települések

278,605

területi

Meghirdetve
2021. októberben

4.

TOP_Plusz-1.2.2-21

Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)

8,90

területi

Meghirdetve
2021. decemberben

5.

TOP_Plusz-1.2.3-21

Belterületi utak fejlesztése

91,546

területi

Meghirdetve
2021. decemberben

6.

TOP_Plusz-1.2.4-247

Szegregált városi területekről integrált területekre költözés támogatása (PILOT)

0,05

területi

2024. május8

7.

TOP_Plusz-1.3.1-21

Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása

6,529

területi

Meghirdetve
2021. októberben

8.

TOP_Plusz-1.3.2-23

Fenntartható városfejlesztés

199,00

területi

2023. szeptember10

2. Klímabarát vármegye című 2. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP_Plusz-2.1.1-21

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

144,2511

területi

Meghirdetve
2021. októberben

3.

TOP_Plusz-2.1.2-21

Fenntartható energiahatékonyság

33,0712

területi

Meghirdetve
2021. decemberben

4.

TOP_Plusz-2.1.3-2413

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (projektkiválasztás)14

0,0015

területi

2024. január16

5.

TOP_Plusz-2.1.4-2417

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)18

3,8819

területi

2024. május20

6.

TOP_Plusz-2.1.5-2421

Fenntartható energiahatékonyság (projektkiválasztás)

0,00

területi

2024. január

7.

TOP_Plusz-2.1.6-2422

Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)

26,31

területi

2024. május

3. Gondoskodó vármegye című 3. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP_Plusz-3.1.1-21

Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

70,2723

területi

Meghirdetve
2021. októberben

3.

TOP_Plusz-3.1.2-21

Szociális célú város rehabilitáció (ESZA+)

14,6924

területi

Meghirdetve
2021. decemberben

4.

TOP_Plusz-3.1.3-23

Helyi humán fejlesztések

72,9125

területi

2023. szeptember26

5.

TOP_Plusz-3.2.1-23

Fenntartható humán fejlesztések

55,72

területi

2023. szeptember27

6.

TOP_Plusz-3.3.1-21

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

73,1328

területi

Meghirdetve
2021. novemberben

7.

TOP_Plusz-3.3.2-21

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

64,5329

területi

Meghirdetve
2021. decemberben

8.

TOP_Plusz-3.3.3-23

Köznevelési infrastruktúra fejlesztése

80,09

területi

2023. szeptember30

9.

TOP_Plusz-3.4.1-23

Fenntartható humán infrastruktúra

86,27

területi

Meghirdetve 2023. augusztusban31

4. Budapest infrastrukturális fejlesztése 4. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP Plusz-4.1.1-23

Egészséges utcák program

24,16

területi

2023. szeptember

3.

TOP Plusz-4.1.2-23

Bringasztráda program

6,00

területi

2023. szeptember

4.

TOP Plusz-4.1.3-23

Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási program

19,60

területi

2023. szeptember

5.

TOP Plusz-4.2.1-23

Lakásügynökség – lakásállomány felújítása és bővítése

8,50

területi

2023. szeptember

6.

TOP Plusz-4.2.2-23

Az energiaszegénység enyhítése szilárd tüzelésű háztartások átállításával fővárosi pilot projekt keretében32

1,00

területi

2023. szeptember

5. Budapest humán fejlesztése 5. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP Plusz-5.1.1-23

Fővárosi Foglalkoztatási Paktum

2,80

területi

2023. szeptember

3.

TOP Plusz-5.1.2-23

A szociális szolgáltatások kapacitásainak megerősítése

6,90

területi

2023. szeptember

4.

TOP Plusz-5.1.3-23

Lakásügynökség-modell kialakítása

3,00

területi

2023. szeptember

5.

TOP Plusz-5.1.4-23

Lakhatási garancia program

7,40

területi

2023. szeptember

6.

TOP Plusz-5.1.5-23

Komplex támogatás a szolgáltatások összekapcsolásával

4,20

területi

2023. szeptember

6. Versenyképes vármegye című 6. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP_Plusz-6.1.1-21

Helyi gazdaságfejlesztés

77,5733

területi

Meghirdetve
2021. decemberben

3.

TOP_Plusz-6.1.2-21

4–5 számjegyű utak fejlesztése

171,1134

területi

Meghirdetve
2021. októberben

4.

TOP_Plusz-6.1.3-21

Helyi és térségi turizmusfejlesztés

99,8535

területi

Meghirdetve
2021. decemberben

5.

TOP_Plusz-6.1.4-23

Aktív turizmus fejlesztése

64,93

területi

2023. szeptember36

6.

TOP_Plusz-6.2.1-23

Fenntartható versenyképes városfejlesztés

91,73

területi

Meghirdetve 2023. augusztusban37

1

Az 1. pont b) alpontja az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet az 1195/2023. (V. 15.) Korm. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:2 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont a) pont aa) alpontjával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:2 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont a) pont ab) alpontjával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont a) pont ac) alpontjával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:5 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont a) pont ad) alpontjával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:6 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont a) pont ae) alpontjával megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:6 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont a) pont af) alpontjával megállapított szöveg.

9

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:7 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont a) pont ag) alpontjával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:8 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont a) pont ah) alpontjával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont b) pont ba) alpontjával megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:3 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont b) pont bb) alpontjával megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:4 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont b) pont bc) alpontjával megállapított szöveg.

14

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont b) pont bd) alpontjával megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:4 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont b) pont be) alpontjával megállapított szöveg.

16

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E:4 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont b) pont bf) alpontjával megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:5 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont b) pont bg) alpontjával megállapított szöveg.

18

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont b) pont bh) alpontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:5 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont b) pont bi) alpontjával megállapított szöveg.

20

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E:5 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont b) pont bj) alpontjával megállapított szöveg.

21

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 6. sorát az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

22

Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 7. sorát az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

23

Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:2 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont c) pont ca) alpontjával megállapított szöveg.

24

Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont c) pont cb) alpontjával megállapított szöveg.

25

Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:4 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont c) pont cc) alpontjával megállapított szöveg.

26

Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat E:4 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont c) pont cd) alpontjával megállapított szöveg.

27

Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat E:5 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont c) pont ce) alpontjával megállapított szöveg.

28

Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:6 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont c) pont cf) alpontjával megállapított szöveg.

29

Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:7 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont c) pont cg) alpontjával megállapított szöveg.

30

Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat E:8 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont c) pont ch) alpontjával megállapított szöveg.

31

Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat E:9 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont c) pont ci) alpontjával megállapított szöveg.

32

Az 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat B:6 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont d) pontjával megállapított szöveg.

33

Az 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:2 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont e) pont ea) alpontjával megállapított szöveg.

34

Az 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:3 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont e) pont eb) alpontjával megállapított szöveg.

35

Az 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat C:4 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont e) pont ec) alpontjával megállapított szöveg.

36

Az 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat E:5 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont e) pont ed) alpontjával megállapított szöveg.

37

Az 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat E:6 mezője az 1440/2023. (X. 9.) Korm. határozat 3. pont e) pont ee) alpontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére