• Tartalom

1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

2021.12.30.

1. A Kormány

a) a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4. § c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz) éves fejlesztési keretét, az 1. melléklet szerint;

b) jóváhagyja

ba) hogy a TOP Pluszban az Irányító Hatóság többlet-kötelezettségvállalás igénybevétele mellett ún. „biztonsági háló” alkalmazásával határozza meg a fenntartható városfejlesztési eszközben részt vevő városok keretösszegeit,

bb)1 a TOP Plusz 1. prioritás 959,75 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amelyből 19,97 milliárd forint a fenntartható városfejlesztési eszköz esetén alkalmazandó többlet-kötelezettségvállalás összege,

bc)2 a TOP Plusz 2. prioritás 146,18 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amelyből 4,97 milliárd forint a fenntartható városfejlesztési eszköz esetén alkalmazandó többlet-kötelezettségvállalás összege,

bd)3 a TOP Plusz 3. prioritás 516,96 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amelyből 7,44 milliárd forint a fenntartható városfejlesztési eszköz esetén alkalmazandó többlet-kötelezettségvállalás összege.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz4

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési kerete

1. Versenyképes megye című 1. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(milliárd forint)

Projekt-
kiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP_Plusz-1.1.1-21

Helyi gazdaságfejlesztés

74,27

területi

2021. november

3.

TOP_Plusz-1.1.2-21

4 és 5 számjegyű utak fejlesztése

145,72

területi

Meghirdetve 2021. októberben

4.

TOP_Plusz-1.1.3-21

Helyi és térségi turizmusfejlesztés

95,00

területi

2021. december

5.

TOP_Plusz-1.2.1-21

Élhető települések

250,46

területi

Meghirdetve 2021. októberben

6.

TOP_Plusz-1.2.2-21

Szociális célú városrehabilitáció

9,81

területi

2021. december

7.

TOP_Plusz-1.2.3-21

Belterületi utak fejlesztése

77,19

területi

2021. november

8.

TOP_Plusz-1.3.1-21

Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása

4,92

területi

Meghirdetve 2021. októberben

9.

TOP_Plusz-1.3.2-21

Fenntartható városfejlesztés

302,38

területi

2021. december

2. Klímabarát megye című 2. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(milliárd forint)

Projekt-kiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP_Plusz-2.1.1-21

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

91,05

területi

Meghirdetve 2021. októberben

3.

TOP_Plusz-2.1.2-21

Fenntartható energiahatékonyság

55,13

területi

2021. december

3. Gondoskodó megye című 3. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(milliárd forint)

Projekt-kiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP_Plusz-3.1.1-21

Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

90,26

területi

Meghirdetve 2021. októberben

3.

TOP_Plusz-3.1.2-21

Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)

12,36

területi

2021. december

4.

TOP_Plusz-3.1.3-21

Helyi humán fejlesztések

93,50

területi

2021. december

5.

TOP_Plusz-3.2.1-21

Fenntartható humán fejlesztések

74,89

területi

2021. december

6.

TOP_Plusz-3.3.1-21

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

63,42

területi

Meghirdetve 2021. novemberben

7.

TOP_Plusz-3.3.2-21

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

59,37

területi

2021. november

8.

TOP_Plusz-3.3.3-21

Fenntartható humán infrastruktúra

86,01

területi

2021. december

9.

TOP_Plusz-3.3.4-21

Köznevelési infrastruktúra fejlesztése

37,15

területi

2021. december

4. Budapest infrastrukturális fejlesztése című 4. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(milliárd forint)

Projekt-
kiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP_Plusz-4.1.1-21

Egészséges utcák program

24,26

területi

2022. február

3.

TOP_Plusz-4.1.2-21

Bringasztráda program

6,00

területi

2022. február

4.

TOP_Plusz-4.1.3-21

Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási program

19,50

területi

2022. február

5. Budapest humán fejlesztése című 5. prioritás

 

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(milliárd forint)

Projekt-kiválasztási eljárásrend

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

2.

TOP_Plusz-5.1.1-21

Fővárosi Foglalkoztatási Paktum

2,80

területi

2022. február

1

Az 1. pont b) alpont bb) alpontja a 2010/2021. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont b) alpont bc) alpontja a 2010/2021. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

3

Az 1. pont b) alpont bd) alpontja a 2010/2021. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet az 1780/2021. (XI. 2.) Korm. határozat 2. pontja, a 2010/2021. (XII. 29.) Korm. határozat 2–3. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére