• Tartalom

1667/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

1667/2021. (IX. 28.) Korm. határozat

a Páty települést érintő közúti beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről

2021.11.02.

A Kormány

1. egyetért

a) az M1 autópálya (Sasfészek pihenő csomópontja) és a 81106. jelű út közötti közúti szakasz megvalósításával;

b) a Páty nyugati elkerülő út megvalósításával;

c) a 11102. jelű Páty és Telki közötti út felújításával;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont a)–b) alpontja szerinti útfejlesztések (a továbbiakban együtt: Útfejlesztések) és az 1. pont c) alpontja szerinti útfelújítás megvalósításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

3.1 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet, XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport 6. Térségi közúti beruházások jogcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. az Útfejlesztések elvégzése érdekében

a) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy létesítsen támogatási jogviszonyt a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a 3. pont szerinti jogcím javára mindösszesen 5 902 950 000 forint biztosításáról, az alábbi ütemezés szerint:

ba) 2022-ben 1 600 800 000 forint,

bb) 2023-ban 3 401 700 000 forint,

bc) 2024-ben 900 450 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a ba) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

a bb)–bc) alpontok tekintetében az adott évi költségvetés tervezése során

5. az 1. pont c) alpontja szerinti útfelújítás megvalósítása érdekében

a) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy létesítsen támogatási jogviszonyt a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 818 160 876 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

6.2

1

A 3. pont az 1779/2021. (XI. 2.) Korm. határozat 5. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 6. pontot az 1779/2021. (XI. 2.) Korm. határozat 6. pont b) alpontja visszavonta.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére