• Tartalom

1688/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

1688/2021. (IX. 29.) Korm. határozat

a nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról szóló 1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat módosításáról1

2021.09.29.

A nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról szóló 1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti táblázat „A” oszlopának 16. sorában meghatározott sportlétesítmény-fejlesztés előkészítése és megvalósítása érdekében
egyetért]
b) a Beruházáshoz kapcsolódó egyéb szabadidős és sportcélú, valamint közműfejlesztéseknek (a továbbiakban együtt: Fejlesztések) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Nyíregyháza belterület 1390/1, 1391/1, 1391/3 és 1391/4 helyrajzi számú ingatlanokon;”
1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére