• Tartalom
Oldalmenü

17/2021. (VI. 9.) MNB rendelet

a „750 éves Győr” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2021.06.10.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Győr városi rangra emelésének 750. évfordulója alkalmából – „750 éves Győr” megnevezéssel 750 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2021. június 10.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 9,4 gramm, átmérője 29,5 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, gyöngysorszegéllyel határolt középmezőben a Győr város történelmi múltjára utaló logó ábrázolása látható, amely a város egyik jelképét, az érckakast, illetve annak legendáját idézi fel. A logó ábrázolása alatt a „GYŐR” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „750” értékjelzés és a „FORINT” felirat, középen, vízszintesen, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2021” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, gyöngysorszegéllyel határolt középmezőben a Győr város 750. évfordulójára utaló jubileumi logó ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, köriratban az „V. ISTVÁN 750 ÉVE ADOMÁNYOZOTT KIRÁLYI VÁROSI JOGOKAT GYŐRNEK” felirat olvasható, melyet egy-egy pont határol, a pontok között, lent, középen Lebó Ferenc tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 40 000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2021. június 10-én lép hatályba.

1. melléklet a 17/2021. (VI. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 17/2021. (VI. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: