• Tartalom
Oldalmenü

17/2021. (V. 22.) KKM rendelet

a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről

2021.10.08.

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés f) pontja alapján Magyarország a védettségi igazolásokat az alábbi ország tekintetében ismeri el:

a) Románia.

b)1 Svájci Államszövetség.

c)2 Oroszországi Föderáció.

d)3 Andorrai Hercegség,

e)4 Feröer-szigetek,

f)5 Izrael Állam,

g)6 Monacói Hercegség,

h)7 Panamai Köztársaság,

i)8 Vatikánvárosi Állam.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 22 órakor lép hatályba.

1

Az 1. § b) pontját a 28/2021. (VII. 19.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.

2

Az 1. § c) pontját a 30/2021. (VII. 26.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

Az 1. § d) pontját a 33/2021. (X. 7.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

Az 1. § e) pontját a 33/2021. (X. 7.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

Az 1. § f) pontját a 33/2021. (X. 7.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

Az 1. § g) pontját a 33/2021. (X. 7.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

Az 1. § h) pontját a 33/2021. (X. 7.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

Az 1. § i) pontját a 33/2021. (X. 7.) KKM rendelet 1. §-a iktatta be.