• Tartalom
Oldalmenü

17/2021. (III. 19.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás módosításáról1

2021.03.21.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényre, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényre, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendeletre, valamint a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendeletre – az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól a következő utasítást adom ki:
1–41.2
42. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
43.3

1–25. melléklet a 17/2021. (III. 19.) BVOP utasításhoz4

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. március 22. napjával.

2

Az 1–41. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 43. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az MVSZ 1–25. mellékletei a BVOP intranet hálózatán kerülnek közzétételre.