• Tartalom

1720/2021. (X. 12.) Korm. határozat

1720/2021. (X. 12.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00067 azonosító számú („Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán (ERFA)” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

2021.10.12.

A Kormány

1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 5. melléklet 3.12.6. pontja alapján hozzájárul az EFOP-2.4.1-16-2017-00067 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán (ERFA)” című projekt (a továbbiakban: projekt) tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott költségek közötti, ingatlanvásárlás költségtípusra történő – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.6.4. pontja szerinti százalékos korlátot meghaladó mértékű – átcsoportosításához;

2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.7. pontja alapján hozzájárul, hogy a projekt tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes összege a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1a. pontja szerinti mértéket meghaladja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére