• Tartalom

1727/2021. (X. 12.) Korm. határozat

1727/2021. (X. 12.) Korm. határozat

a Szent Imre Kórház konyhaépületének felújításáról

2022.10.19.

A Kormány az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény biztosításáról szóló 1425/2017. (VI. 29.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében

1. egyetért a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház konyhaépülete felújításának (a továbbiakban: Felújítás) megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 3519/10 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Felújítás keretében létrejövő vagyonelemek a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház vagyonkezelésébe kerüljenek;

2.1 a Felújítás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 2 969 140 795 forintban határozza meg;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 60. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház konyhaépülete felújításának megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 327 539 493 forint forrás rendelkezésre állásáról a 3. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

6.2 felhívja az építési és beruházási minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2023. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások fejezeten belül.

Felelős:

építési és beruházási miniszter
pénzügyminiszter

Határidő:

a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

1

A 2. pont az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 88. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 6. pontot az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 87. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére