• Tartalom

1772/2021. (X. 29.) Korm. határozat

1772/2021. (X. 29.) Korm. határozat

az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú („Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című) kiemelt projektben új konzorciumi tag bevonásáról, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2021.10.31.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a) egyetért az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című projektben (a továbbiakban: projekt) a 3. pont szerinti új konzorciumi tag bevonásával,

b) egyetért a projekt támogatási szerződésének 3. pont szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. november 30.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére