• Tartalom

1783/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

1783/2021. (XI. 5.) Korm. határozat

a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról1

2021.11.06.

1. A Kormány a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4. § c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva megállapítja a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretét, az 1. melléklet szerint.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1783/2021. (XI. 5.) Korm. határozathoz

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési kerete

1. Az Intelligensebb Magyarország című 1. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási
eljárásrend

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje

2.

DIMOP Plusz-1.1.1

Digitális vállalkozások kutatás-fejlesztésének, innovációjának és piacra lépésének célzott támogatása, mentorálása

6,000

kiemelt

2021/2022

3.

DIMOP Plusz-1.1.2

Dedikált K+F+I és piacra lépést támogató program a digitális gazdaság szereplőinek

50,000

standard

2021/2022

4.

DIMOP Plusz-1.1.3

Digitális vállalkozások kutatás-fejlesztésének, innovációjának támogatása, felsőoktatási kutatási műhelyek kialakításával

5,000

kiemelt

2021/2022

5.

DIMOP Plusz-1.1.4

A KKV-k digitális innovációjának támogatása transznacionális együttműködések hazai lehetőségeinek bővítésével és az európai innovációs hálózatba történő bekapcsolódás elősegítésével

4,000

kiemelt

2021/2022

6.

DIMOP Plusz-1.2.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások digitális felzárkóztatása

6,000

kiemelt

2021/2022

7.

DIMOP Plusz-1.2.2

Mesterséges intelligencia alapú döntéstámogató állami digitális szolgáltatás KKV-knak

4,000

kiemelt

2021/2022

8.

DIMOP Plusz-1.2.3

Adatvezérelt KKV-k kialakítását segítő központi platform

6,000

kiemelt

2021/2022

9.

DIMOP Plusz-1.2.4

Virtuális kormányablak

12,500

kiemelt

2021/2022

10.

DIMOP Plusz-1.2.5

Kormányhivatalokat érintő, az állampolgári élethelyzetekhez igazodó fejlesztések, valamint a kapcsolódó, hitelesített információkat szolgáltató automatizált folyamattámogató rendszer fejlesztése

9,000

kiemelt

2021/2022

11.

DIMOP Plusz-1.2.6

Társasházi tranzakciók és társasházi információk hiteles és transzparens elérhetőségének megteremtését célzó transzformatív fejlesztés

2,500

kiemelt

2021/2022

12.

DIMOP Plusz-1.2.7

Adatkapcsolatok és adatszolgáltatási képesség növelése

5,700

kiemelt

2021/2022

13.

DIMOP Plusz-1.2.8

Digitális jogosítvány és a forgalmi engedély, okmány nélküli vezetés

2,000

kiemelt

2021/2022

14.

DIMOP Plusz-1.2.9

Arcképazonosítási szolgáltatás széles körű alkalmazhatóságának, kormányzati szolgáltatásokba történő integrálhatóságának megteremtése

2,000

kiemelt

2021/2022

15.

DIMOP Plusz-1.2.10

Nemzeti ujjnyomat azonosítási szolgáltatás kialakítása

2,000

kiemelt

2021/2022

16.

DIMOP Plusz-1.2.11

Bizalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztések

5,000

kiemelt

2021/2022

17.

DIMOP Plusz-1.2.12

Egységes Központi mobilPlatform Fejlesztés

2,000

kiemelt

2021/2022

18.

DIMOP Plusz-1.2.13

Jelentős ügyfélforgalmat bonyolító közüzemi szolgáltatók digitális transzformációja

12,000

standard

2021/2022

19.

DIMOP Plusz-1.2.14

Kormányzati döntéstámogatási adatelemző és támogató központ

17,000

kiemelt

2021/2022

20.

DIMOP Plusz-1.2.15

Kórházak központi gazdálkodási szakrendszerének kialakítása – RRP reformhoz kapcsolódva

6,000

kiemelt

2021/2022

2. A Hi-tech és zöld átállás című 2. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje

2.

DIMOP Plusz-2.1.1

Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok, felsőoktatási intézmények és kkv-k számára

7,600

standard

2021/2022

3.

DIMOP Plusz-2.2.1

Megújuló és decentralizált villamosenergia-termelés egységes adatfeldolgozási, adatbiztonsági és adatkezelési protokolljainak és rendszereinek kidolgozása, illetve ennek központi kezelési és biztosítási megoldásainak kidolgozása és felállítása

5,000

kiemelt

2021/2022

4.

DIMOP Plusz-2.2.2

Időjárásfüggő és megújuló energia alapú energiatermelők villamosenergia-rendszerbe integrálását támogató informatikai fejlesztések

15,000

standard

2021/2022

5.

DIMOP Plusz-2.3.1

Telepített adatgyűjtő rendszereket alkalmazó környezeti monitoring rendszer, valamint klímavédelmi adattár és ráépülő szolgáltatási környezet kialakítása

10,000

kiemelt

2021/2022

6.

DIMOP Plusz-2.4.1

Légi távérzékelési technológián alapuló, az illegális hulladéklerakók felszámolását támogató rendszer és informatikai fejlesztés

10,100

kiemelt

2021/2022

3. A Magyarország csatlakoztatva című 3. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje

2.

DIMOP Plusz-3.1.1

Gigabitképes hírközlési hálózat fejlesztést támogató al- és felépítmény-nyilvántartás

6,000

kiemelt

2021/2022

4. A Digitális Állampolgárság című 4. prioritás

A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Projektkiválasztási eljárásrend

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje

2.

DIMOP Plusz-4.1.1

Az ágazati információs rendszerek komplex fejlesztése a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás hátránykompenzációs képességének erősítése, kiemelten a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő szolgáltatások biztosítása érdekében

24,927

kiemelt

2021/2022

3.

DIMOP Plusz-4.1.2/A

A digitális tanulás központi informatikai eszközrendszerének továbbfejlesztése elsősorban a hátrányos helyzetű településeken működő oktatási intézmények támogatása, valamint a hátrányos helyzetű diákok egyéni fejlesztése érdekében

10,000

kiemelt

2021/2022

4.

DIMOP Plusz-4.1.2/B

Szabadon hozzáférhető digitális tartalmak és szolgáltatások fejlesztése, elsősorban a hátrányos helyzetű településeken működő köznevelési-szakképzési intézmények támogatása, valamint a hátrányos helyzetű diákok egyéni fejlesztése érdekében

5,000

kiemelt

2021/2022

5.

DIMOP Plusz-4.1.3

Digitális Sport Mentor program

4,000

kiemelt

2021/2022

6.

DIMOP Plusz-4.2.1

A közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztése

16,000

kiemelt

2021/2022

7.

DIMOP Plusz-4.2.2

A digitális kompetenciafejlesztés rendszerének kiterjesztése az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében: a DigKomp rendszer és a Digitális Karrierhíd Program létrehozása

9,000

kiemelt

2021/2022

8.

DIMOP Plusz-4.2.3

Alapszintű állampolgári digitális kompetencia fejlesztése

10,000

kiemelt

2021/2022

9.

DIMOP Plusz-4.2.4

DigKomp alapú magasabb szintű állampolgári és vállalkozói kompetencia fejlesztés, támogatás, mentorálás

6,000

kiemelt

2021/2022

10.

DIMOP Plusz-4.2.5

Mesterséges Intelligencia oktatás-képzés és ehhez kapcsolódó transzformatív projektek, a kódolás és algoritmizálás, mint alapkompetencia fejlesztésének támogatása

15,000

kiemelt

2021/2022

11.

DIMOP Plusz-4.2.6

Digitális kompetencia fejlesztés Budapesten: alapszintű, emelt szintű állampolgári, vállalkozói, valamint közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetencia fejlesztése, továbbá Mesterséges Intelligencia oktatás-képzés és ehhez kapcsolódó transzformatív projektek

13,060

kiemelt

2021/2022

12.

DIMOP Plusz-4.3.1

Az egyenlő hozzáférés elősegítése érdekében az állampolgárok digitális készségeinek minőségi és fenntartható fejlesztése

19,000

kiemelt

2021/2022

13.

DIMOP Plusz-4.3.2

Az egyenlő hozzáférés elősegítése érdekében az állampolgárok digitális készségeinek minőségi és fenntartható fejlesztése Budapesten

2,000

kiemelt

2021/2022

1

A határozatot az 1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat 2. pontja hatályon kívül helyezte 2023. április 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére