• Tartalom

1791/2021. (XI. 8.) Korm. határozat

1791/2021. (XI. 8.) Korm. határozat

a Kelet-Magyarországi versenypálya megvalósításával kapcsolatos átadás-átvételi feladatokról és a további előkészítési feladatokhoz szükséges források biztosításáról

2021.11.09.

A Kormány a MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai kérdésekkel kapcsolatos döntésekről szóló 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat], valamint a hazai MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósításával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1535/2021. (VIII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében

1. egyetért a Hajdúnánás külterületén kialakítandó hazai MotoGP versenypálya és sportkomplexumnak (a továbbiakban: Beruházás) a részére bemutatott koncepció szerinti előkészítésének folytatásával;

2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, előkészítőjeként és megvalósítójaként a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;

3. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c) és n)–p) pontja szerinti előkészítési fázisai 2024. június 30. napjáig történő teljesítése érdekében, a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 6 008 941 500 forintban határozza meg;

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 63. A hazai MotoGP versenypálya és sportkomplexum előkészítése és megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2022–2024. évi részeinek rendelkezésre állásáról, az alábbiak szerint:

a) a 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2022. évi Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül,

b) a 2023–2024. évek tekintetében a 2023–2024. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye alapján készítsen előterjesztést a Beruházás megvalósításáról, a kapcsolódó kötelezettségvállalási összegek és a kifizetések ütemezésének, valamint a létrejövő vagyonelemek vagyonkezelőjére vonatkozó javaslat bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárásokat követően, a felmerülés ütemében

7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Beruházáshoz kapcsolódó működési tevékenység 2021. évi ellátásához szükséges 110 951 507 forint forrás biztosításáról a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 3. A Beruházási Ügynökség működésének támogatása alcím javára;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

8. a Beruházáshoz kapcsolódó működési tevékenység 2022–2024. évi ellátása érdekében az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a központi költségvetés 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 3. A Beruházási Ügynökség működésének támogatása alcím terhére vállalható kötelezettségvállalás felső korlátját

a) a 2022. évben 532 932 443 forint összegben,

b) a 2023. évben 500 484 393 forint összegben,

c) a 2024. évben 233 725 167 forint összegben

állapítja meg;

9. felhívja nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon

a) a 8. pont a) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2022. évi Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 3. A Beruházási Ügynökség működésének támogatása alcím javára,

b) a 8. pont b)–c) alpontja szerinti összegek rendelkezésre állásáról a 2023–2024. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

10. egyetért azzal, hogy a földtulajdonosok érdekei védelmére tekintettel a Beruházáshoz szükséges ingatlanok tulajdonjogát a magyar állam – ahol annak törvényi feltételei fennállnak – elsődlegesen kisajátítást pótló csereügylet jogcímen szerezze meg;

11. felhívja az agrárminisztert, hogy a Nemzeti Földügyi Központ útján hozzon létre cserealapot a Beruházáshoz szükséges ingatlanok csere útján történő megszerzése érdekében, és gondoskodjon a kisajátítást pótló csereügylet jogcímen megszerezhető ingatlanok csere útján történő megszerzéséről és az ingatlanok beruházásra alkalmas területté nyilvánításáról.

Felelős: agrárminiszter

Határidő: 2022. január 31.

12.1

1

A 12. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére