• Tartalom

1796/2021. (XI. 15.) Korm. határozat

1796/2021. (XI. 15.) Korm. határozat

a Szent István Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola épületének felújításáról és bővítéséről

2022.10.19.

A Kormány az iskolai énektanulás kultúrájának megerősítése és a korszerű képzési körülmények teljes körű biztosítása érdekében egyes állami és egyházi köznevelési intézmények fejlesztéséről szóló 1635/2018. (XII. 5.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében

1. egyetért a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola épülete felújításának és bővítésének (a továbbiakban: Beruházás) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 32205/1 helyrajzi számú ingatlanon;

2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Közép-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerüljenek;

3.1 a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 4 640 901 556 forintban határozza meg;

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 64. Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium felújításának és bővítésének megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése alapján a Beruházási Alap terhére gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg ütemezett rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

1

A 3. pont az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 91. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére