• Tartalom
Oldalmenü

18/2021. (VI. 21.) MNB rendelet

az „Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nemzeti Emlékhely” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2021.06.21.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az „Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark” nemzeti emlékhely tiszteletére – „Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nemzeti Emlékhely” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2021. június 21.

2. § (1) Az emlékérme 90% réz és 10% cink ötvözetéből készült, súlya 18,4 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban található millenniumi Árpád-emlékmű felső talapzatán ülő Árpád vezér ábrázolása látható. Árpád vezér ábrázolása mellett, egymás alatti két sorban, bal oldalon, fent a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, jobb oldalon, lent a „2021” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban található monostor alaprajzának, a millenniumi Árpád-emlékműnek és a Rotundának az ábrázolása látható, erdős tájjal. A Rotunda ábrázolásától balra, fent a „NEMZETI EMLÉKHELY” felirat olvasható, a monostoralaprajz ábrázolásától jobbra, lent a nemzeti emlékhelyek emblémája látható. Az emlékérme szélén, köriratban, fent az „ÓPUSZTASZER”, lent, kissé jobbra a „NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK” felirat olvasható, bal oldalon, az erdőábrázolásba illesztve Szabó Virág tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, bronzpatinázott kivitelben.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 11 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 18/2021. (VI. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 18/2021. (VI. 21.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: