• Tartalom

1805/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

1805/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a kőszegi volt MÁV Gyermekotthonban Új tudásközpont „Campus” kialakításáról

2023.07.27.

A Kormány a „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében

1. egyetért a kőszegi Új tudásközpont „Campus” kialakításának (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kőszeg belterület 1165 helyrajzi számú ingatlanon;

2.1 a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 16 567 430 215 forintban határozza meg;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az 59. Kőszegi Új tudásközpont „Campus” megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének biztosításáról a 3. pont szerinti előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részeinek rendelkezésre állásáról, az alábbiak szerint:

a) a 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül,

b) a 2023. évben a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

5a.2 felhívja az építési és beruházási minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon az egyes kivitelezés alatt álló beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozattal módosított 2. pont szerinti összeg 2023. évre tervezett összeget meghaladó részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások fejezeten belül.

Felelős:

építési és beruházási miniszter
pénzügyminiszter

Határidő:

a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

6.3 egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejövő vagyonelemek vagyonkezelője a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: FTI) legyen;

7.4 felhívja a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a Beruházás során létrejövő vagyonelemek tekintetében az FTI-vel való vagyonkezelési jogviszony létrehozása érdekében.

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a Beruházás műszaki átadás-átvételét követő 60 napon belül

1

A 2. pont az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 93. pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 5a. pontot az 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 92. pontja iktatta be.

3

A 6. pontot az 1337/2023. (VII. 27.) Korm. határozat iktatta be.

4

A 7. pontot az 1337/2023. (VII. 27.) Korm. határozat iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére