• Tartalom

1807/2021. (XI. 17.) Korm. határozat

1807/2021. (XI. 17.) Korm. határozat

a Pécsi Tudományegyetem Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont és Családbarát Szülészet felújításáról

2021.11.17.

A Kormány a családbarát kormányzati intézkedésekről szóló 1098/2018. (III. 19.) Korm. határozatban foglaltak eredményes végrehajtása érdekében

1. egyetért a Pécsi Tudományegyetem Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont és Családbarát Szülészet felújításának (a továbbiakban: Fejlesztés) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Pécs belterület 4946 helyrajzi számú ingatlanon;

2. a Fejlesztés megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 2 227 397 063 forintban határozza meg;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímének a 61. Pécsi Tudományegyetem Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont és Családbarát Szülészet felújításának megvalósítása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 2. pont szerinti összeg részbeni finanszírozása céljából tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Pécsi Tudományegyetemnél a Fejlesztésre rendelkezésre álló 1 420 253 460 forint Beruházási Ügynökség részére történő 2022–2023. évi rendelkezésre bocsátása érdekében;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 4. pont szerinti összeget meghaladó 2023. évi részének rendelkezésre állásáról, a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére