• Tartalom

1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozat

a Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) hasznosításáról

2021.11.19.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) (a továbbiakban: szállítógép) hasznosításával összefüggő feladatokat a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) lássa el és a szállítógép hasznosítására a WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A B. ép. II–V, cégjegyzékszáma: 01-10-140174) (a továbbiakban: WIZZ Air Hungary Zrt.) szerződést kössön;

2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – gondoskodjanak a szállítógép tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagyonkezelői jogának megszüntetéséről;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az e határozat közzétételét követő 30 napon belül

3. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a szállítógép felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként jogszabállyal kijelölhető személyként határozza meg az Ügynökséget;

4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy intézkedjen a 3. pont szerinti személy tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelöléséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a 2. pontban foglalt feladat teljesülését követő 30 napon belül

5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az Ügynökség a szállítógépet a szerződés keretében a WIZZ Air Hungary Zrt. hasznosításába adja;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 4. pont szerinti feladat végrehajtását követő 30 napon belül

6. az 5. ponthoz kapcsolódóan akként dönt, hogy

a) a hasznosításba adás tekintetében – a szállítógép közfeladatellátásban betöltött szerepéhez fűződő társadalmi cél érdekében – a versenyeztetés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontja alapján mellőzhető,

b) a szerződés csak olyan tartalommal köthető meg, amely biztosítja a külgazdasági és külügyminiszter számára az általa meghatározott időtartamban és desztinációban a hasznosítási jogviszony hatálya alatt a szállítógépnek a közfeladatellátáshoz szükséges és az előírásoknak megfelelő, feltétel nélküli igénybevételét;

7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli

a) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 5. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, valamint azon belül az 1. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoporttal és a 2. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal,

b) a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, valamint azon belül az 1. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoporttal és a 2. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal

történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében a Kvtv2. 1. mellékletének hatálybalépését követően azonnal

8. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a szállítógép üzemeltetéséhez, valamint a kormányzati repülésekhez biztosított előirányzatot fejezet irányítói hatáskörében csoportosítsa át a 7. pontban létrehozott kiadási előirányzatok javára;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2021. évben a 4. pontban foglalt feladat végrehajtását követően azonnal

a 2022. évben a Kvtv2. 1. mellékletének hatálybalépését követően azonnal

9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – amennyiben a szállítógép hasznosításából származó elszámolt költségvetési bevételek összege meghaladja a szállítógép tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos elszámolt költségvetési kiadásainak összegét – a külgazdasági és külügyminiszter javaslata alapján biztosítson a bevételek és kiadások különbségével egyező mértékű többletforrást a Kvtv2. XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára.

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére