• Tartalom

1842/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

1842/2021. (XI. 30.) Korm. határozat

az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 azonosító számú („A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2021.12.02.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

a) egyetért az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 azonosító számú, „A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. december 15.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti projekt esetén az F oszlopban meghatározott, összesen legfeljebb 717 964 252 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f) pontja alapján – a központi költségvetés XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.1

1. melléklet az 1842/2021. (XI. 30.) Korm. határozathoz

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Hatályos összköltség
(forint)

Az EFOP-4. prioritás keretösszegéből történő többlettámogatás
legfeljebb
(forint)

A 481/2021. (VIII. 13.)
Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdés f) pontja alapján
a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet EFOP hazai társfinanszírozás terhére finanszírozandó összeg
(forint)

Megnövelt összköltség legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-4.2.1-16-
2017-00015

A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése
a gyakorlati
és szakmai képzés megújítása érdekében

Debreceni Egyetem

6 225 997 224

1 374 002 776

717 964 252

8 317 964 252

A Debreceni Egyetemen elsősorban
a Klinikai Központ, továbbá
az Általános Orvosi, Fogorvostudományi, Egészségügyi, Népegészségügyi, Gyógyszerésztudományi, Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási, Műszaki, Természettudományi, Gyermeknevelési és Felnőttképzési, Bölcsészettudományi karok infrastruktúrájának és eszközállományának fejlesztése.

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére