• Tartalom

1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat

1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozat

a 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről1

2022.09.27.

1. A Kormány a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján engedélyezi az 1. melléklet szerinti, 2022. évi gyakorlatokhoz, kiképzésekhez és egyéb katonai tevékenységekhez (a továbbiakban együtt: gyakorlat) kapcsolódó határátlépéssel járó csapatmozgásokat.

2. Az 1. pont szerinti engedély a Magyar Honvédség gyakorlaton való részvételének, a gyakorlaton részt vevő külföldi fegyveres erők államhatáron való átlépésének és az ország területén történő átvonulásának, illetve átrepülésének engedélyezését is jelenti, ha az engedélyezés feltételei egyébként fennállnak.

3. Az 1. mellékletben megjelölt, a Magyar Honvédséghez és a külföldi fegyveres erőkhöz tartozó kontingensek küldése, fogadása, illetve átvonulása – az adott gyakorlaton való részvételhez szükséges és indokolt mennyiségű – saját rendszeresített gép- és harcjárműveikkel, híradó és kommunikációs eszközeikkel, fegyverzetükkel, lőszer- és robbanóanyag-ellátmányukkal, felszerelésükkel és a szállításukhoz szükséges járművekkel történhet.

4. Ha a gyakorlat jellege azt indokolja, az 1. pont szerinti engedély az 1. mellékletben meghatározott időtartamokon belül, a résztvevők – a vonatkozó összlétszám kereteit meg nem haladó – váltása érdekében történő, többszöri határátlépésére is vonatkozik.

5.2 A Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 27., 30., 31., 35., 39., 40., 41. és 42. sora, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 36., 37., 45. és 46. sora szerinti nemzetközi gyakorlat Magyarország területén – a vagyonkezelővel vagy a tulajdonossal való előzetes megállapodás függvényében – a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívül is végrehajtható.

6. Az 1. melléklet 1. és 2. pontja szerinti felelős szervek rövid megjelölésére vonatkozó jegyzéket a 2. melléklet tartalmazza.

7. Ez a határozat 2022. január 1-jén lép hatályba.

8.3

1. melléklet az 1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozathoz4

A 2022. évi tervezett határátlépéssel járó csapatmozgások jegyzéke

1. A Magyar Honvédség részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó NATO-, EU-gyakorlatok és kiképzési rendezvények

A

B

C

D

E

1.

A gyakorlat megnevezése

Felelős

A gyakorlat tervezett helye

A gyakorlat tervezett időpontja

Létszám (fő)
legfeljebb

2.

CYBER COALITION
kibervédelmi gyakorlat

KNBSZ

Németország, Hollandia, Észtország

I–IV. negyedév

40

3.

STEADFAST INTEREST
NATO HUMINT gyakorlat

KNBSZ;
MHP HSZ SZF

Észtország, Románia

II. és III. negyedév

40

4.

CYBER EUROPE
kibervédelmi gyakorlat

KNBSZ

EU-tagállamok

III. és IV. negyedév

10

5.

LOCKED SHIELDS
kibervédelmi gyakorlat

KNBSZ

Észtország

I–IV. negyedév

25

6.

CROSSED SWORDS kibervédelmi gyakorlat

KNBSZ

NATO-tagállamok

I. negyedév

20

7.

SWEEPSTAKES
interoperabilitási gyakorlat

KNBSZ

NATO- és
EU-tagállamok

III. negyedév

5

8.

EU Multilayer válságkezelési gyakorlat

MHP KIKCSF

NATO- és
EU-tagállamok

I. és II. negyedév

10

9.

EU MILEX törzsvezetési gyakorlat

MHP KIKCSF

Belgium

III. és IV. negyedév

10

10.

V4 JLSG HQ felkészítések

MHP LGCSF

NATO- és
EU-tagállamok
(V4-nemzetek)

I–IV. negyedév

50

11.

NOBLE/BRILLIANT BLUEPRINT Table Top Exercise

MHP HDMCSF;
HUN NFIU;
HQ MND-C

NATO-tagállamok

II. és III. negyedév

25

12.

STEADFAST FLOW
NATO, stratégiai, mozgástervező, CAX gyakorlat

HUN NFIU; MH TTP; MH KKK

Törökország

III. negyedév

10

13.

STEADFAST FOUNT
NATO, stratégiai, mozgástervező, CAX gyakorlat

HUN NFIU; MH TTP; MH KKK

Belgium

II. negyedév

10

14.

NOBLE JUMP
DEPLOYEX gyakorlat

MHP HSZ SZF

NATO- és
EU-tagállamok

II. és III. negyedév

10

15.

MOVCON MILU
szállítás tervezői gyakorlat

MHP HSZ LOG

Németország

I–IV. negyedév

5

16.

CAPABLE DEPLOYER
logisztikai gyakorlat

MHP LGCSF;
HUN NFIU

NATO- és
PfP-tagállamok

II. és III. negyedév

30

17.

STEADFAST JUPITER I–II
összhaderőnemi NATO Response Force (NRF) minősítő gyakorlat

MHP HSZ SZF;
HUN NFIU;
MH GAVIK; MH TTP; MHP HSZ LE;
HQ MND-C

NATO-tagállamok, Norvégia és a Baltikum

II. és III. negyedév

150

18.

BRILLANT/NOBLE BLISTER
CBRN gyakorlat

MH TTP; MH GAVIK

Németország

III. negyedév

10

19.

SMART DEFENSE 1.29 CBRN gyakorlat

MH TTP; MH GAVIK

Németország, Lengyelország

III. negyedév

10

20.

NATO Coalition Warrior Interoperability eXercise (CWIX) interoperabilitási gyakorlat

MHP IICSF

NATO- és
EU-tagállamok

II. negyedév

50

21.

EU RETEX
katasztrófavédelmi gyakorlat

MHP HSZ SZF

Belgium és Franciaország

II. és III. negyedév

25

22.

Sampling and Identification of Biological Chemical and Radiological Agents (SIBCRA) gyakorlat

MH TTP; MH GAVIK

Olaszország

II–IV. negyedév

20

23.

YGGDRASIL
CIMIC gyakorlat

MHP HSZ SZF

Dánia

III. és IV. negyedév

10

24.

JOINT COOPERATION
CIMIC gyakorlat

MHP HDMCSF;
MHP HSZ SZF

Németország

III és IV. negyedév

40

25.

ADAPTIVE INTERACTION CIMIC törzsvezetési gyakorlat

MHP HSZ SZF

Olaszország

I. és II. negyedév

10

26.

NATO Response Force (NRF) CBRN felkészítés

MH TTP; MH GAVIK

Hollandia, Németország, Lengyelország

I–IV. negyedév

30

27.

BLACK SWAN/JACKAL CAVE
különleges műveleti gyakorlat

MHP HSZ KM

Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Németország, Románia, Litvánia

II. negyedév

600

28.

NEWFIP (RAMSTEIN GUARD)
elektronikai hadviselési gyakorlat

MHP HSZ LE;
KNBSZ FCSF

Magyarország, Szlovénia
és NATO-tagállamok

I. negyedév

300

29.

AIR FIELD MANAGEMENT/ keresztkiszolgálás

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. negyedév

70

30.

NATO TIGER MEET
légierő harcászati gyakorlat

MHP HSZ LE

Görögország

I. és II. negyedév

70

31.

SOATU nemzetközi kiképzések

MHP HSZ LE;
MHP KIKCSF

NATO- és
EU-tagállamok, Magyarország

I–IV. negyedév

100

32.

MATC (Multinational Aviation Training Centre)
légierő gyakorlatok

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. negyedév

70

33.

ADRIATIC STRIKE, (JTAC/CAS) gyakorlat

MHP HSZ LE

Szlovénia

II. negyedév

70

34.

BOLD QUEST, (DACAS) JTAC gyakorlat

MHP HSZ LE

NATO- és EU-tagállamok, Ausztrália

III. és IV. negyedév

10

35.

EUROPEAN DEFENCE AGENCY_PERSONNEL RECOVERY-EDUCATION & TRAINING COURSES

MHP HSZ LE

NATO- és EU-tagállamok, Magyarország

I–IV. negyedév

100

36.

MULTINATIONAL AIR GROUP légierő harcászati gyakorlat

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. negyedév

200

37.

MISTRAL NATO CAPEVAL
képességellenőrző gyakorlat

MHP HSZ LE

Magyarország

II. és III. negyedév

200

38.

Mobil Biológiai Laboratórium (MBL) NATO Response Force (NRF) minősítő gyakorlat

MH EK

NATO-tagállamok

III. negyedév

15

39.

NATO Response Force (NRF) Különleges Művelet készenléti szolgálatok felkészülései, gyakorlatai

MHP HSZ KM

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. negyedév

150

40.

European Defence Agency (EDA)
/FIRE BLADE
helikopter gyakorlat

MHP HSZ LE

Magyarország

I–III. negyedév

300

41.

EUROPEAN AIR TRANSPORT FLEET/PROGRAMME (EATF/ETAP) rámpás gépek nemzetközi légiszállítási gyakorlat

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. negyedév

50

42.

EDA Helikopteres kiképzések (Helicopter Tactical Instructor Course, Helicopter Exercise Program, Multinational Helicopter Traing Centre)

MHP HSZ LE/
MHP KIKCSF

Magyarország és NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. negyedév

200

43.

RAVENS CHALLENGE
amerikai tűzszerész eljárások megismerése, gyakorlása

MHP HSZ SZF

USA

II. és III. negyedév

5

44.

BISON COUNTER NATO C-IED felkészítési rendezvények, gyakorlatok

MHP HDMCSF;
MH AA

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. negyedév

15

45.

CYBER TESLA kibervédelmi gyakorlat

KNBSZ

USA, Szerbia

I–IV. negyedév

25

46.

DRAGON gyakorlat

MHP HSZ SZF

Lengyelország

I–IV. negyedév

50

47.

NATO–szerb gyakorlat

MHP KIKCSF;
MH TTP; MH 2. TVE

Szerbia

III. és IV. negyedév

160

48.

VIGOROUS WARRIOR NATO Egészségügyi Kiválósági Központ többnemzeti egészségügyi gyakorlata

MH EK

Magyarország

I–IV. negyedév

30

49.

RAMSTEIN LEGACY

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. negyedév

30

50.

Black Sea Operational Integration Table Top Exercise (BSOI TTX)

MHP HDMCSF

Románia, Bulgária

I–IV. negyedév

5

51.

Cyber PHALANX

KNBSZ

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. negyedév

10

52.

NATINAMDS gyakorlatok (RAMSTEIN AMBITION, TORREJON ADVANTAGE, KALKAR SKY, AIR DEFENDER)

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. negyedév

150

53.

TACTICAL LEADERSHIP PROGRAM (TLP21)
harcászati szintű nemzetközi repülő képzés

MHP HSZ LE

Spanyolország

I–IV. negyedév

50

54.

NORTHEN STRIKE

MHP HSZ KM

USA

II. negyedév

20

55.

Quick Response 2022

MHP HDMCSF

Bosznia-Hercegovina

IV. negyedév

16

2. A Magyar Honvédség és külföldi fegyveres erők részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó két- és többoldalú megállapodásokon alapuló gyakorlatok és kiképzések

A

B

C

D

E

1.

A gyakorlat megnevezése

Felelős

A gyakorlat tervezett helye

A gyakorlat tervezett időpontja

Létszám (fő)
legfeljebb

2.

US OHNG gyakorlat (katasztrófavédelmi gyakorlat)

MHP HDMCSF;
MH TTP

USA, Magyarország

I–IV. negyedév

165

3.

Combined Joint European Exercise (CJEX)
törzsvezetési gyakorlat

NKE

Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Németország, Nagy-Britannia

II. negyedév

45

4.

FOURLOG
logisztikai gyakorlat

NKE

Ausztria, Magyarország,
Cseh Köztársaság

I. negyedév

50

5.

MAGLITE
többnemzeti logisztikai kiképzés

NKE

Nagy-Britannia, Magyarország

II. és IV. negyedév

60

6.

ALLIED SPIRIT XIII többnemzeti gyakorlat

MH BHK; MH KRK; MH CKELMK

Németország

I. negyedév

40

7.

ARRCADE GLOBE
térképész gyakorlat

MH GEOSZ

Nagy-Britannia

II. negyedév

10

8.

MTM WORKFLOW
térképész gyakorlat

MH GEOSZ

Portugália

III. negyedév

3

9.

V4 Mapping
térképész gyakorlat

MH GEOSZ

Lengyelország

IV. negyedév

5

10.

NATO METOC Seminar meteorológiai gyakorlat

MH GEOSZ

Belgium

II. negyedév

5

11.

BLASTING CAP
Amerikai–Magyar tűzszerész közös kiképzés

MHP HSZ SZF

Németország

II. negyedév

30

12.

SLOVAK SHIELD
V4 harcászati gyakorlat

MHP HSZ SZF;
HQ MND-C

Szlovákia, Magyarország

II. negyedév

300

13.

TOXIC VALLEY gyakorlat SICA/SIBCRA
vegyivédelmi gyakorlat

MH TTP; MH GAVIK

Szlovákia

III. negyedév

40

14.

Szlovák–Magyar közös búvár kiképzés

MHP HSZ KM

Szlovákia, Magyarország

I–III. negyedév

25

15.

Horvát–Magyar KM búvár kiképzés

MHP HSZ KM

Horvátország, Magyarország

I–IV. negyedév

25

16.

SOTAC (JTAC) nemzetközi felkészítési rendezvények

MHP HSZ KM

NATO- és EU-tagállamok

I–IV. negyedév

10

17.

Magyar–amerikai különleges műveleti közös kiképzés és felkészítés

MHP HSZ KM

NATO- és EU-tagállamok

I–IV. negyedév

200

18.

Magyar–belga KM/RL
közös kiképzés és felkészítés

MHP HSZ KM

NATO- és EU-tagállamok

I–IV. negyedév

50

19.

INTERCEPTOR
Air Policing gyakorlat

MHP HSZ LE

Magyarország, Románia

I–IV. negyedév

60

20.

Joint Project Optic Windmill (JPOW)
légierő gyakorlat

MHP HSZ LE

Hollandia, Németország

I. és II. negyedév

30

21.

LION EFFORT

MHP HSZ LE

Csehország, Svédország

II. és III. negyedév

50

22.

Air to Air Refueling Recurrency Training
légi utántöltési gyakorlat

MHP HSZ LE

Magyarország, NATO- és EU-tagállamok

I–IV. negyedév

30

23.

USA–HUN közös légierő felkészítési rendezvények
(LOAD DIFFUSER)

MHP HSZ LE

USA, Magyarország

I–IV. negyedév

300

24.

HUNGARIAN PUMA, CENTRAL HAWK
brit–magyar közös légierő felkészítés

MHP HSZ LE

Egyesült Királyság, Magyarország

I–IV. negyedév

150

25.

CROSS LANDING
román–magyar légi kutató-mentő gyakorlat

MHP HSZ LE;
MHP KIKCSF

Magyarország, Románia

I–IV. negyedév

70

26.

LORD MOUNTAIN
szlovén–magyar helikopter kiképzés

MHP HSZ LE;
MHP KIKCSF

Szlovénia

I–III. negyedév

50

27.

JTAC/TACP előretolt/harcászati repülésirányító kiképzés

MHP HSZ LE

Magyarország, NATO- és EU-tagállamok

I–IV. negyedév

70

28.

BLONDE AVALANCHE
katasztrófavédelmi gyakorlat

MHP HSZ SZF

Ukrajna

III. negyedév

120

29.

CETATEA vezetés-irányítási (Federated Mission Network) gyakorlat

MHP HSZ SZF;
MHP IICSF

Románia

III. negyedév

20

30.

NEIGHBOURS
szárazföldi harcászati gyakorlat

MHP HSZ SZF

Szerbia, Magyarország

III. és IV. negyedév

60

31.

ANATOLIAN EAGLE/PHOENIX
légierő gyakorlat

MHP HSZ LE

Törökország

I–III. negyedév

50

32.

Bulk Fuel Installation (BFI) kiképzések, felkészítések

MH TTP; MH ARB

Németország, Magyarország

I–IV. negyedév

20

33.

SABER JUNCTION többnemzeti harcászati gyakorlat

MH LZ

Németország

II. és III. negyedév

40

34.

DYNAMIC FRONT
tüzér törzsvezetési gyakorlat (ARCADE THUNDER)

MHP HSZ SZF

Németország, Egyesült Királyság

I–III. negyedév

50

35.

PURPLE FIELD
CBRN gyakorlat

MHP HSZ SZF

Szerbia

II. és III. negyedév

50

36.

BRAVE WARRIOR
harcászati gyakorlat

MHP HSZ SZF;
HQ MND-C

Magyarország, Szlovákia

II–IV. negyedév

1200

37.

SOFT CAPS
CIMIC gyakorlat

MH CKELMK

Magyarország

II. negyedév

40

38.

TOXIC LANCE
vegyivédelmi gyakorlat

MHP HSZ SZF

Szlovákia

II. negyedév

45

39.

IRON CAT
szerb–magyar közös flottila gyakorlat

MHP HSZ SZF

Szerbia, Magyarország

III. negyedév

50

40.

SÁRARANY MEZŐ
vegyivédelmi gyakorlat

MHP HSZ SZF

Szlovákia

II. negyedév

50

41.

CLEARANCE DIVER
búvár gyakorlat

MHP HSZ SZF

NATO- és EU-tagállamok

I–IV. negyedév

10

42.

Holland térítéses harcászati gyakorlat I–II.

MHP HSZ SZF;
MH BHK

Magyarország

I–IV. negyedév

1500

43.

COMBINED RESOLVE többnemzeti harcászati gyakorlat

MHP KIKCSF;
MH HSZ LE; MH TTP

Németország

I–IV. negyedév

100

44.

SAFETY TRANSPORT
logisztikai gyakorlat

MHP HSZ LOG

Németország, Magyarország, Horvátország

II. és III. negyedév

150

45.

SAFETY FUEL
logisztikai gyakorlat

MHP TTP; MH ARB

Németország, Magyarország, Horvátország

II. negyedév

20

46.

AIR WOLF HUNTING
Regionális Légi Kutató-mentő gyakorlás

MHP HSZ LE

Magyarország

III. negyedév

100

47.

Ejtőernyős nemzetközi kiképzések

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. negyedév

100

48.

WISE FORESIGHT
román–magyar békefenntartó zászlóalj gyakorlata

MH 5. LDD

Magyarország és Románia

III. és IV. negyedév

250

49.

DEFENDER EUROPE 22 gyakorlat sorozat (SWIFT RESPONSE, TROJAN FOOTPRINT, SABER STRIKE)

MHP KIKCSF

NATO- és
EU-tagállamok

II–IV. negyedév

3000

50.

Többnemzeti harcászati különleges műveleti gyakorlatok (FORT, SKORPIO, KOBRA)

MHP HSZ KM

NATO- és
EU-tagállamok, Afrika

I–IV. negyedév

200

51.

FLINTLOCK többnemzeti KM gyakorlat

MHP HSZ KM

NATO- és
EU-tagállamok, Afrika

I–III. negyedév

35

52.

PLATINUM WOLF
békeműveleti harcászati gyakorlat

MH TTP

Szerbia

III. negyedév

50

53.

SAVA STAR / többnemzeti (tartalékos) harcászati gyakorlat

MH TTP

Horvátország, Szerbia, Egyesült Királyság, Magyarország

I–III. negyedév

300

54.

ARDENT DEFENDER
tűzszerész gyakorlat

MHP HSZ SZF

Kanada

III. negyedév

5

55.

KHAAN QUEST többnemzeti harcászati gyakorlat

MHP KIKCSF

Mongólia

II. és III. negyedév

15

56.

BROKEN WING légiközlekedés vészhelyzeti gyakorlat

HM KÁT ÁT

Szlovénia

II. és III. negyedév

5

57.

BLUE SKY többnemzeti légierő gyakorlat

MHP HSZ LE

Magyarország

II. és III. negyedév

50

58.

CLEVER FERRET
Többnemzeti Szárazföldi Kötelék (Multinational Land Force – MLF) gyakorlat

MHP HSZ SZF

Olaszország, Magyarország, Szlovénia

I. és II. negyedév

100

59.

Magyar–horvát IN&OUT
repülő kiképzés

MHP HSZ LE

Magyarország és Horvátország

II. és III. negyedév

50

60.

HUN–USA közös kiképzés többnemzeti részvétellel (STEPPE ARCHER,
TURUL PARTNER)

MHP HSZ LE; MH TP; MH BHK

Magyarország

I–IV. negyedév

300

61.

Haderőfejlesztési és Honvédelmi Programhoz kapcsolódó kiképzési felkészítési rendezvények

MHP KIKCSF

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV. negyedév

350

62.

BLUE HORIZON
légierő törzsvezetési gyakorlat

MHP HSZ LE

Magyarország

II–IV. negyedév

80

63.

EFES többnemzeti összhaderőnemi harcászati gyakorlat

MHP HSZ SZF

Törökország

I–IV. negyedév

25

64.

NATO GEORGIA (AGILE SPIRIT) többnemzeti számítógéppel támogatott parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat

MHP KIKCSF

Georgia

II. és III. negyedév

10

65.

EDA MilCERT kibervédelmi gyakorlat

KNBSZ

Franciaország

I–IV. negyedév

25

66.

LÉGI FÖLÉNY
JAS–39 Gripen éleslövészet

MHP HSZ LE

Svédország

I. és II. negyedév

150

67.

FIELD EXE
civil-katonai kapcsolat gyakorlat

MH CKELMK

Ausztria

II. és III. negyedév

10

68.

PANTHER
katonai rendész gyakorlat

MH KRK

Lengyelország

I. és II. negyedév

45

69.

V4 EUBG felkészülési rendezvények

MHP HDMCSF

Lengyelország, Magyarország

I–IV. negyedév

450

70.

PUMA
V4 összhaderőnemi gyakorlat

MHP HDMCSF

Lengyelország

I–IV. negyedév

500

71.

SUMMER RECONNAISSANCE TRAINING GROUPING gyakorlat

KNBSZ

Lengyelország

II. és III. negyedév

50

72.

V4 Mapping
térképész gyakorlat

MH GEOSZ

Lengyelország

IV. negyedév

5

73.

JOINT ENDEAVOUR

MHP HSZ KM;
MHP HSZ SZF

Ukrajna

III. és IV. negyedév

50

74.

NORTHERN SPIRIT
felkészítés/gyakorlat

KNBSZ

Izland, Hollandia

I–IV. negyedév

5

75.

COMPLEX AVIATION EXERCISE (Olasz helikopteres térítéses gyakorlat)

MHP HSZ LE;
MHP KIKCSF

Magyarország

I–IV. negyedév

500

76.

Magyar–Lengyel
közös kiképzés

MH TTP; MH 2. TVE

Lengyelország, Magyarország

I–III. negyedév

60

3. Külföldi fegyveres erők átvonulásával járó műveletek, gyakorlatok és kiképzések

A

B

C

1.

A tevékenység megnevezése

A feladat tervezett időpontja

Engedélyezett létszám

2.

BARKHANE művelet keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 500 fő

3.

Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépés keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

4.

UNFICYP misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

5.

NATO Iraki Missziója (NMI) keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

6.

NATO KFOR misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

7.

EUFOR misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

8.

EUTM Mali misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 200 fő

9.

EUTM Somalia misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 200 fő

10.

MINURSO Nyugat-Szahara misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 200 fő

11.

MINUSCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 500 fő

12.

EUNAVFOR MED IRINI misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 500 fő

13.

ENSZ UNIFIL békefenntartó misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 500 fő

14.

MFO békefenntartó misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

15.

EUTM RCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 500 fő

16.

EUMM Georgia misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 200 fő

17.

DECI EU HCS keretében történő áthaladások

I. és II. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 500 fő

18.

A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel kapcsolatos katonai szállítás jellegű csapatmozgások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

19.

A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel (SAC) kapcsolatos, a magyar felségjelű légijárművekhez kötődő kiképzési jellegű csapatmozgások, ideértve a SAC nemzetekhez tartozó legfeljebb 10 légijármű részvételét

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 500 fő

20.

Szövetséges felderítő légijárművek áthaladása a magyar légtérben

I–IV. negyedév

21.

Joint Combined Exchange Training szövetségesi gyakorlatok

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

22.

DCM-E csapatmozgások és gyakorlatok

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 250 fő

23.

NFIU HUN csapatmozgások és gyakorlatok

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 250 fő

24.

HQ MND-C csapatmozgások és gyakorlatok

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 500 fő

25.

NATO Response Force (NRF), Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) és NATO Readiness Initiative (NRI) áthaladások és gyakorlatok

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

26.

NATO 2022. évi Katonai Kiképzési és Gyakorlat Programban szereplő rendezvényeken részt vevő erők áthaladása

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 500 fő

27.

EU 2022. évi Gyakorlat Programban szereplő rendezvényeken részt vevő erők áthaladása

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 500 fő

28.

Az Európában Települő Amerikai Erők Parancsnoksága által 2022 évben végrehajtásra tervezett gyakorlatokon részt vevő erők áthaladása

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 1000 fő

2. melléklet az 1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozathoz

Az 1. melléklet 1. és 2. pontja szerinti felelős szervek rövid megjelölésére vonatkozó jegyzék

1. HM KÁT ÁT: Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási Államtitkár Államtitkári Titkárság

2. HQ MND-C: Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság

3. HUN NFIU: Hungarian NATO Force Integration Unit (Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem)

4. KNBSZ: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

5. MH 2. TVE: Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred

6. MH 5. LDD: Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár

7. MH AA: Magyar Honvédség Altiszti Akadémia

8. MH ARB: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis

9. MH BHK: Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ

10. MH CKELMK: Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ

11. MH EK: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

12. MH GAVIK: Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ

13. MH GEOSZ: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat

14. MH KKK: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ

15. MH KRK: Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ

16. MH LZ: Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj

17. MH TP: Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság

18. MH TTP: Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság

19. MHP HDMCSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Hadműveleti Csoportfőnökség

20. MHP HSZ KM: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Különleges Műveleti)

21. MHP HSZ LE: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Légierő)

22. MHP HSZ LOG: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Logisztikai)

23. MHP HSZ SZF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Szárazföldi)

24. MHP IICSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség

25. MHP KIKCSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési Csoportfőnökség

26. MHP LGCSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség

27. NKE: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1

A határozatot az 1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozat 7. pontja hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

2

Az 5. pont az 1118/2022. (III. 5.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet az 1118/2022. (III. 5.) Korm. határozat 2. pontja, az 1461/2022. (IX. 26.) Korm. határozat 1. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére