• Tartalom

1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozat

helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő egyes kormányhatározatok módosításáról

2022.12.08.

1. A Kormány

1.1. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 47. sorában meghatározott feladat kapcsán biztosított 605 000 000 forint visszafizetéséről;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal

1.2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 51. Helyi önkormányzatok egyedi támogatása címmel és az 1. melléklet szerinti alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

1.3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a települési önkormányzatok támogatása érdekében – elrendeli

a) a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére 1 122 318 000 forint,

b) a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai cím terhére 800 000 000 forint,

c) a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Fővárosi fejlesztések jogcímcsoport terhére 50 000 000 forint,

d) a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport terhére 605 000 000 forint

egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 51. Helyi önkormányzatok egyedi támogatása cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal

1.4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.3. alpont szerint átcsoportosított forrás terhére, az 1. mellékletben meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

1.5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.4. alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.

2.1

3.2

4.3

5.4

1. melléklet az 1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozathoz5

A

B

C

D

1.

Alcím- szám

Alcímnév

Támogatási összeg (forint)

Támogatás célja

2.

1.

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása

120 000 000

munkahelyteremtő beruházás többletköltségeinek támogatása

3.

2.

Balatonkenese Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

65 000 000

útépítés csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésével

4.

3.

Barnag Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

14 800 000

faluház fűtéskorszerűsítése

5.

4.

Gomba Község Önkormányzata temető infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak támogatása

15 545 000

ravatalozóépítés többletköltségeinek támogatása

6.

5.

Gyömrő Város Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása

50 000 000

gyermekorvosi rendelőközpont külső felújítása

7.

6.

Kisbér Város Önkormányzata városközpont megújítással kapcsolatos feladatainak támogatása

1 270 000 000

Kisbér Város városközpontjának megújítása

8.

7.

Nagyvisnyó Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

117 000 000

önkormányzati feladatok ellátása, önkormányzati épületek és utak állagmegóvása, falugondnoki szolgálat részére gépjármű beszerzése, kommunális géppark felújítása

9.

8.

Sárvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

605 000 000

ingatlanvásárlás, közműfejlesztés és útépítés

10.

9.

Szentjakabfa Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

6 400 000

ingatlanvásárlás

11.

10.

Tagyon Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

5 000 000

faluház-felújítás többletköltségeinek támogatása

12.

11.

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

17 000 000

tartozásrendezés, kötelező önkormányzati feladatok ellátása

13.

12.

Tihany Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

148 590 000

folyamatban lévő fejlesztések többletköltségeinek támogatása részben pénzeszköz átadással

14.

13.

Várpalota Város Önkormányzata intézményfejlesztési feladatainak támogatása

131 500 000

önkormányzati intézmények felújítása, karbantartása eszközbeszerzéssel, működési feladatok támogatása

15.

14.

Vöröstó Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása

11 483 000

munkagép kiegészítő elemek, további eszközök beszerzése

2. melléklet az 1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozathoz


1X10466_0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396617

 

51

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok egyedi támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396628

 

 

1

 

 

 

 

 

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000 000

 

 

 

396639

 

 

2

 

 

 

 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

65 000 000

 

 

 

396640

 

 

3

 

 

 

 

 

Barnag Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

14 800 000

 

 

 

396651

 

 

4

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata temető infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

15 545 000

 

 

 

396662

 

 

5

 

 

 

 

 

Gyömrő Város Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

396673

 

 

6

 

 

 

 

 

Kisbér Város Önkormányzata városközpont megújítással kapcsolatos feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 270 000 000

 

 

 

396684

 

 

7

 

 

 

 

 

Nagyvisnyó Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

117 000 000

 

 

 

396695

 

 

8

 

 

 

 

 

Sárvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

605 000 000

 

 

 

396706

 

 

9

 

 

 

 

 

Szentjakabfa Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

6 400 000

 

 

 

396717

 

 

10

 

 

 

 

 

Tagyon Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000 000

 

 

 

396728

 

 

11

 

 

 

 

 

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

17 000 000

 

 

 

396739

 

 

12

 

 

 

 

 

Tihany Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

148 590 000

 

 

 

396740

 

 

13

 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzata intézményfejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

131 500 000

 

 

 

396751

 

 

14

 

 

 

 

 

Vöröstó Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

11 483 000

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380073

 

 

1

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 122 318 000

 

 

 

359028

 

3

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-800 000 000

 

 

 

 

XLVII.

 

 

 

 

 

Gazdaság-újraindítási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

387806

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Fővárosi fejlesztések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-50 000 000

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360239

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-605 000 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLVII.

 

 

 

 

 

Gazdaság-újraindítási Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

387806

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Fővárosi fejlesztések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50 000 000

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360239

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

-605 000 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb: azonnal

 

 

2 577 318 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 577 318 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet az 1035/2022. (II. 1.) Korm. határozat 3. pontja, az 1609/2022. (XII. 8.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére