• Tartalom

1925/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

1925/2021. (XII. 20.) Korm. határozat

a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos költségvetési előirányzatokat érintő intézkedésekről

2021.12.20.

A Kormány a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság költségvetési gazdálkodási kereteiről rendelkező, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/C. § (3) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 19. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében

1. az Áht. 33. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet az 1. melléklet szerinti előirányzatokkal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, 2022. január 5.

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 5 784 145 000 forint összegű kiadás egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint, és 4 149 138 000 forint összegű bevétel egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, 2022. január 5.

1. melléklet az 1925/2021. (XII. 20.) Korm. határozathoz

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

XLIII.

8

0

0

0

Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII.

8

1

0

0

Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

XLIII.

8

1

1

0

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek

XLIII.

8

1

2

0

Társasági részesedésekkel kapcsolatos bevételek

XLIII.

8

1

3

0

Állami örökléssel kapcsolatos bevételek

XLIII.

8

1

4

0

Egyéb vagyongazdálkodási bevételek

XLIII.

8

2

0

0

Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

XLIII.

8

2

1

0

Ingó- és ingatlanvagyonnal kapcsolatos kiadások

XLIII.

8

2

2

0

Társasági portfólióval kapcsolatos kiadások

XLIII.

8

2

3

0

Állami örökléssel kapcsolatos kiadások

XLIII.

8

2

4

0

Egyéb vagyongazdálkodási kiadások

XLIII.

8

2

5

0

MVH Zrt. működésének támogatása

2. melléklet az 1925/2021. (XII. 20.) Korm. határozathoz


1X11122_0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2022.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278412

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Ingatlanok fenntartása és őrzése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-436 299 000

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296335

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 950 000 000

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282045

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

ÁFA elszámolás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-50 000 000

 

 

 

278434

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Egyéb vagyonkezelési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-347 846 000

 

 

 

385395

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Állami örökléssel kapcsolatos kiadások elszámolása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 400 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-600 000 000

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396839

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingó- és ingatlanvagyonnal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

382 251 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

53 048 000

 

 

 

396840

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Társasági portfólióval kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

 

 

 

396851

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Állami örökléssel kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 400 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

600 000 000

 

 

 

396862

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Egyéb vagyongazdálkodási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

376 976 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

20 870 000

 

 

 

396873

 

 

 

5

 

 

 

 

 

MVH Zrt. működésének támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 950 000 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n. év

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

 

2022. január 5.

5 784 145 000

 

 

 

 

 

 

 

 

5 784 145 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet az 1925/2021. (XII. 20.) Korm. határozathoz


1X11123_0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2022.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278112

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlan értékesítésből származó bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 050 000 000

 

 

 

278156

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

-50 000 000

 

 

 

278178

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Bérleti díjak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4

 

 

 

 

 

Működési bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

-16 138 000

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Társaságokkal kapcsolatos bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340428

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 000 000

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Egyéb bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278289

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Vegyes bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4

 

 

 

 

 

Működési bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

-30 000 000

 

 

 

385384

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4

 

 

 

 

 

Működési bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 900 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B6

 

 

 

 

 

Működési célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

-100 000 000

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Az MVH Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396784

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4

 

 

 

 

 

Működési bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

1 116 138 000

 

 

 

396795

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Társasági részesedésekkel kapcsolatos bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 000

 

 

 

396806

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Állami örökléssel kapcsolatos bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4

 

 

 

 

 

Működési bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

2 900 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B6

 

 

 

 

 

Működési célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 000

 

 

 

396817

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Egyéb vagyongazdálkodási bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B4

 

 

 

 

 

Működési bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

19 800 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B6

 

 

 

 

 

Működési célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

10 200 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n. év

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

Magyar Államkincstár 1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teljesítésarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéb:

 

2022. január 5.

4 149 138 000

 

 

 

 

 

 

 

 

4 149 138 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére