• Tartalom

1980/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

1980/2021. (XII. 27.) Korm. határozat

az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról

2021.12.27.

A Kormány

1. az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az állam tulajdonában és a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVH) vagyonkezelésében lévő, a Törvény 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerint meghatározott, 1. melléklet szerinti ingatlanok, valamint a Törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ingatlanokban található ingóságok 2022. január 1. napjával ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MR Közösségi Lakásalap NKft.) tulajdonába kerülnek;

2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján és az MVH közreműködésével – tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tulajdonosváltozással érintett ingatlanok birtokátruházásának és vagyonnyilvántartási rendezésének egyes kérdéseiről megállapodás kerüljön aláírásra az MNV Zrt., az MVH és az MR Közösségi Lakásalap NKft. között;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. december 31.

3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az MVH közreműködésével – tegye meg a szükséges intézkedéseket a Törvény 1. § (8) bekezdésének megfelelő kérelem ingatlanügyi hatóság részére történő benyújtása érdekében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1980/2021. (XII. 27.) Korm. határozathoz

MR Közösségi Lakásalap NKft. tulajdonába adásra kerülő ingatlanok jegyzéke
A)    Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére