• Tartalom

2/2021. (I. 26.) ME utasítás

2/2021. (I. 26.) ME utasítás

miniszterelnöki biztos kinevezésének visszavonásáról

2021.02.17.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 14. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § Balog Zoltánnak a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 1/2018. (VI. 1.) ME utasítással adott miniszterelnöki biztosi kinevezését – lemondására tekintettel – 2021. február 15-ei hatállyal visszavonom.

2. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2021. február 16. napján lép hatályba.

3. §1

1

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére