• Tartalom

2003/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

2003/2021. (XII. 29.) Korm. határozat

Magyarországnak a Közös Agrárpolitika 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Tervével kapcsolatos egyes kérdésekről

2021.12.29.

A Kormány a vidéki Magyarország megújítása, a vidék gazdasági és népességmegtartó erejének növelése, a magyar élelmiszer önrendelkezés és exportpotenciál erősítése, a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének fejlesztése és a gazdálkodók számára kiszámítható agrártámogatások érdekében Magyarországnak a Közös Agrárpolitika 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Tervének előkészítése keretében az Európai Bizottság felé képviselendő magyar álláspont kapcsán úgy határoz, hogy

1. a Közös Agrárpolitika I. pillérében rendelkezésre álló közvetlen támogatási keret forrásai az a)–d) alpontokban meghatározott támogatási jogcímekhez kapcsolódóan a következő arányok mentén kerüljenek felhasználásra:

a) agrárökológiai alapprogram:15,0%,

b) fiatalgazda támogatás: 1,4%,

c) termeléshez kötött támogatás: 15,0%,

d) újraelosztó (redisztribúciós) támogatás: 10,0%;

2. a Közös Agrárpolitika I. pillérében rendelkezésre álló közvetlen támogatási keret esetében újraelosztó támogatás révén kerüljenek megerősítésre a kisgazdaságok és a családi gazdaságok, ennek érdekében a teljes éves közvetlen támogatási keret 10%-át felhasználva két újraelosztási kategória kerüljön kialakításra a következők szerint:

a) a kisgazdaságok számára történő nagyobb arányú visszaosztás érdekében az első újraelosztási kategória esetében a gazdaságok első 10 hektárja részére kerüljön többlettámogatás biztosításra,

b) a családi gazdaságok számára történő visszaosztás érdekében a második újraelosztási kategória esetében a gazdaságok 10 és 300 hektárja részére kerüljön többlettámogatás biztosításra,

c) az első újraelosztási kategóriához tartozó területre jutó többlettámogatás kétszerese legyen a második újraelosztási kategóriához tartozó területre jutó többlettámogatásának,

d) az a) és a b) alpont szerinti támogatás legfeljebb összesen 1200 hektárral rendelkező gazdaságok számára legyen nyújtható;

3. a Közös Agrárpolitika közvetlen támogatásai esetében ne kerüljön alkalmazásra sem részleges, sem teljes támogatáselvonási intézkedés;

4. a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatásai vonatkozásában az elsődleges cél a gazdaságfejlesztés legyen, ezért legalább a források fele beruházások támogatásán nyugvó gazdaságfejlesztésre kerüljön megtervezésre;

5. a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatási rendszerének gazdaságfejlesztési intézkedései esetében elsődleges cél a versenyképesség növelése, ezért az egy projektre jutó támogatási összeg lehetséges maximuma érje el a 15 millió eurót, továbbá az ágazatot sújtó munkaerőhiányra tekintettel ne kerüljön előírásra bázislétszám tartásának kötelezettsége a kedvezményezettek számára;

6. a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatási rendszerének agrár-környezeti intézkedéseire fordítandó források nagyságát olyan szinten kell meghatározni, hogy azok beszámítása révén el lehessen érni a Közös Agrárpolitika I. pillérén belül az agrárökológiai alapprogram 1. pont a) alpontjában meghatározott tervezett arányát;

7. a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatási rendszerének vidéki térségek fejlesztésére irányuló intézkedései a többi operatív programmal és a vidéki települési infrastruktúra fejlesztését szolgáló nemzeti programokkal összehangoltan kerüljenek megtervezésre, valamint ezeknél a vidéki települési infrastruktúra fejlesztését szolgáló intézkedéseknél a településlakosság felső korlátja – a 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületeinek kivételével – 10 ezer fő mértékben kerüljön meghatározásra;

8. a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatási rendszerének felhasználásával kiemelt cél a tudás- és adatalapú modernizáció, ezért az agrártudás, innovációs és digitalizációs intézkedések megerősítésre kerüljenek;

9. a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatásai vonatkozásában cél a támogatási feltételek minél nagyobb fokú könnyítése;

10. Magyarországnak a Közös Agrárpolitika 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Terve benyújtásával egyidejűleg a Közös Agrárpolitika 2023–2027 közötti időszakára vonatkozó végrehajtásának előkészítése – beleértve az intézményrendszer átalakítását és a szabályozás felülvizsgálatát is – kezdődjön meg;

11. az agrárminiszter Magyarországnak a Közös Agrárpolitika 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Tervét az Európai Bizottság felé nyújtsa be, és annak elfogadása érdekében a szükséges egyeztetéseket folytassa le.

Felelős: agrárminiszter

Határidő: 2021. december 31.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére