• Tartalom

209/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2021.05.08.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10. § Ez a rendelet a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról, valamint a 166/2006/EK és a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet, továbbá a 86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1010 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. május 9. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére