• Tartalom

21/2021. (XI. 19.) NVTNM rendelet

21/2021. (XI. 19.) NVTNM rendelet

állami tulajdonú légi jármű tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről1

2023.03.29.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Airbus A330-243F típusú szállítógép (gyártási sorozatszám: MSN1578) felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként 2024. június 30-ig a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Társaságot (cégjegyzékszám: 01-10-049939, székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15–23.) jelölöm ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 31/2023. (XI. 29.) GFM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. november 30. napjával.

2

Az 1. § a 2/2023. (III. 28.) GFM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére