• Tartalom
Oldalmenü

213/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet

a TrezEx TreasuryExpress C.L. Hungária Pénz- és Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt. részvényei 100%-ának a CRITERION Készpénzlogisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2021.04.30.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján a TrezEx TreasuryExpress C.L. Hungária Pénz- és Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Hauszmann A. u. 9–11.; cégjegyzékszám: 01-10-041484) részvényei 100%-ának a CRITERION Készpénzlogisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai út 21–25.; cégjegyzékszám: 01-09-070377) által történő megszerzését a készpénzlogisztikai szolgáltatások biztonsága és a munkahelyek megőrzése érdekében közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.