• Tartalom

214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról1

2021.05.22.

A Kormány a Magyar Országos Horgász Szövetség megkeresése alapján, az átoltottság emelkedő számára figyelemmel, a regisztrált szabálykövető szabadidős, rekreációs horgásztevékenységet támogatva, a koronavírus ellen védett személyek részére lehetővé teszi az éjszakai horgászatot, ennek érdekében

a Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

(2) A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(3)2 A védettségi igazolvány meglétét ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti, ha az ellenőrzött személy tevékenysége e rendeletnek és a horgászatra vonatkozó jogszabályoknak megfelel.

(4)3 A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja.

(5)4 A koronavírus elleni védettség (4) bekezdés szerinti igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(6)5 A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett (5) bekezdés szerinti hatósági igazolványán és az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat – ha törvény vagy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján alkotott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.

2. § (1) Az a koronavírus ellen védett személy, aki rendelkezik Magyar Horgászkártyával (a továbbiakban: horgász), a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási tilalom időszakában (a továbbiakban: kijárási tilalom) jogosult a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény területén, valamint azok partján tartózkodni horgászati tevékenység végezése céljából.

(2) A horgász a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából a kijárási tilalom időszakában a lakóhelyét, a tartózkodási helyét vagy a szálláshelyét elhagyhatja.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazható a védettségi igazolvánnyal rendelkező személy felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre is.

(4) A horgász a koronavírus elleni védettség igazolása mellett a jogosultságát

a) az állami horgászjegy vagy a turista állami horgászjegy és a területi jegy együttes felmutatásával vagy

b) a haltermelési létesítményben történő horgászat esetén az állami horgászjegy vagy a turista állami horgászjegy felmutatásával

igazolja.

(5) A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultja vagy halőrei és a haltermelési létesítmény üzemeltetője vagy vezetője, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény területén tartózkodását megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét és a horgászatra való jogosultságát nem igazolja, vagy nem végez horgászati tevékenységet.

3. §6

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. §7

1

A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § 34. pontja meghosszabbította a 2021. évi őszi országgyűlési időszak első ülésnapját követő 15. napig. A rendeletet a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 16. §-a hatályon kívül 2021. július 3. napjával.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdését a 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

4

Az 1. § (5) bekezdését a 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

5

Az 1. § (6) bekezdését a 266/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

6

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. §-t a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § 34. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére