• Tartalom
Oldalmenü

214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról

2021.05.02.

A Kormány a Magyar Országos Horgász Szövetség megkeresése alapján, az átoltottság emelkedő számára figyelemmel, a regisztrált szabálykövető szabadidős, rekreációs horgásztevékenységet támogatva, a koronavírus ellen védett személyek részére lehetővé teszi az éjszakai horgászatot, ennek érdekében
a Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

(2) A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

(3) A védettségi igazolvány meglétét ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő adatok megismerésére azzal, hogy az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti, ha az ellenőrzött személy tevékenysége e rendeletnek és a horgászatra vonatkozó jogszabályoknak megfelel.

2. § (1) Az a koronavírus ellen védett személy, aki rendelkezik Magyar Horgászkártyával (a továbbiakban: horgász), a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási tilalom időszakában (a továbbiakban: kijárási tilalom) jogosult a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény területén, valamint azok partján tartózkodni horgászati tevékenység végezése céljából.

(2) A horgász a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából a kijárási tilalom időszakában a lakóhelyét, a tartózkodási helyét vagy a szálláshelyét elhagyhatja.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazható a védettségi igazolvánnyal rendelkező személy felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre is.

(4) A horgász a koronavírus elleni védettség igazolása mellett a jogosultságát

a) az állami horgászjegy vagy a turista állami horgászjegy és a területi jegy együttes felmutatásával vagy

b) a haltermelési létesítményben történő horgászat esetén az állami horgászjegy vagy a turista állami horgászjegy felmutatásával

igazolja.

(5) A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultja vagy halőrei és a haltermelési létesítmény üzemeltetője vagy vezetője, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a halgazdálkodási vízterület és haltermelési létesítmény területén tartózkodását megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét és a horgászatra való jogosultságát nem igazolja, vagy nem végez horgászati tevékenységet.

3. §1

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. §2

1

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 5. § a 4. § (2) bekezdése alapján 2021. május 15-én lép hatályba.

_