• Tartalom

23/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

23/2021. (I. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek járványügyi készültségi tárgyú módosításáról

2021.02.02.

A Kormány
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3c) bekezdés a) és b) pontjában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 5. pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §1

2. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. §2

3. §3

4. §4

3. A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló
286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosítása

5. §5

4. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépése

6. § Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

7. §6

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. és 7. § 2021. február 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszetette.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszetette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszetette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszetette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszetette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére